Airsonett

Viktigt patentgodkännande för Airsonett i USA

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 12:11 CEST

Airsonett har fått ett teknikpatent godkänt i USA. Patentet heter Methods and devices for displacing body convection and providing a controlled personal breathing zone.

“Vi har under många år investerat stora summor i att bygga upp och underhålla vår patentportfölj och det är mycket glädjande för oss att detta patent nu är godkänt i USA.” säger Fredrik Werner, VD, Airsonett AB.

”Vi har ett långsiktigt mål att etablera oss i USA eftersom vi har identifierat USA som en mycket viktig marknad. Att få detta patent godkänt är en viktig milstolpe och vi har förhoppningar om att ytterligare patent kommer att godkännas i USA inom kort. Vårt arbete med en etablering på den amerikanska marknaden fortsätter enligt plan.”

Enligt AAAAI* så fortsätter antalet astmatiker I USA att växa; idag har en av 12 amerikaner astma (ca 25 millioner vilket motsvarar 8 % av USAs befolkning), jämfört med 1 av 14 (ca 20 miljoner personer) 2001. Majoriteten av astmatikerna är barn. Mer än hälften av alla astmatiker i USA har minst en astmaattack per år.

Airsonett AB är ett medicintekniskt företag med en unik teknologi som leder utvecklingen av icke-farmaceutisk behandling av astma. Företaget har sitt säte i Ängelholm, Sverige och är idag verksamt i ett antal europeiska länder.

Företagets produkt Airsonett är en behandling för patienter med svår allergisk astma och som trots medicinering med astmaläkemedel har dåligt kontrollerad astma. Behandlingen med Airsonett innebär att patienten sover i ren luft. Studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Werner, VD, Airsonett AB, Tel: 0708 494 862,
e-mail: fredrik.werner@airsonett.com 
www.airsonett.se

*American Academy of Allergy Asthma and Immunology, www.aaaai.org