Obducat

VIKTIGT PROCESSPATENT BEVILJAS I JAPAN

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:15 CET

(NGM: OBDU B)

OBDUCAT AB, världsledande leverantör av litografilösningar baserade på Nanoimprintlitografi (NIL) och Elektronstrålelitografi (EBR), har fått meddelande om att
den japanska patentmyndigheten kommer att bevilja ett patent som har stor betydelse för Obducat AB:s fortsatta marknadsbearbetning av marknaden i Japan. Patentet avser ett moment inom NIL-tekniken som innebär att både stamptillverkningen och mönsteröverföringen underlättas och effektiviseras. Exempel på komponenter där denna är speciellt viktig vid tillverkningen av bl a polariseringsfilter och högintensitetsdioder.


Uppfinningen fokuserar på en så kallad Multilager-princip, som innebär att flera lager av polymerer med olika funktioner och karaktärer läggs ovanpå varandra. Dessa lager reagerar på olika sätt under imprintprocessen och de efterföljande processerna. Metoden möjliggör för Obducat att skräddarsy valet av polymerer för att tillgodose kraven från de efterföljande processtegen. Detta resulterar i en produktionsprocess som bl a kan ge en större toleransnivå vid produktionen av mycket små strukturer men även möjliggöra produktion av strukturer med stort djup i förhållande till dess bredd.

"Varje patent är en milstolpe för Obducat och på sikt mycket viktigt för nanoimprintlitografi-tekniken och därmed också för Obducats position på marknaden. Den patenterade uppfinningen utökar möjligheterna ytterliggare för Obducat att leverera en högre grad av kundanpassade litografilösningar till våra kunder. I sin tur innebär detta också att kostnadseffektiviteten i den totala lösningen kan optimeras. Dessa lösningar förstärker ytterligare den övergripande konkurrensfördel NIL och därmed Obducat erbjuder i förhållande till alternativa leverantörer," poängterar Patrik Lundström.


För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38 Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com


Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.