ABB AB

Viktigt steg uppnåtts inom ABB:s avyttringsprogram

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 08:29 CEST

ABB slutför försäljningen av verksamheten för utvinning och produktion av olja och gas (Upstream) inom divisionen Oil, Gas and Petrochemicals för
925 miljoner US-dollar

2004-07-12 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har slutfört försäljningen av verksamheten för utvinning och produktion av olja och gas (Upstream) inom divisionen Oil, Gas and Petrochemicals till ett privat finanskonsortium bestående av Candover Partners Ltd, 3i och JPMorgan Partners.

ABB säger att utgångspriset på försäljningen var 925 miljoner US-dollar. Avtalet inkluderar en eventuellt tillkommande ersättning på upp till 50 miljoner US-dollar, baserat på 2004 EBITDA.

"Att slutföra den här försäljningen är ett avgörande steg för att öka fokus på våra kärnverksamheter och slutföra vårt avyttringsprogram", säger Peter Voser, ABB:s finanschef.

Ett preliminärt försäljningsavtal, som presenterades i oktober 2003, var villkorat av sedvanliga godkännanden och uppfyllande av vissa tillträdesvillkor. Dessa villkor har nu fullföljts, säger ABB.

Avyttringen avser ABB:s USA-baserade Vetco Gray-enhet och dess verksamhet ABB Offshore Systems med huvudkontor i Norge. Upstream-verksamheterna finns i mer än 30 länder och sysselsätter cirka 8 700 medarbetare och med en omsättning på 1,7 miljarder US-dollar under 2003. Avyttringen omfattar inte ABB Lummus Global, vars huvudsakliga verksamhet är förädling och raffinering (Downstream).

Kontant ersättning från försäljningen är 800 miljoner US-dollar viket är försäljningspriset justerat för pensionsåtaganden (85 miljoner US-dollar) för vilka reserveringar inte gjorts och för förändringar i rörelsekapitalet. Beloppet kommer att bokföras under investeringsaktiviteter för tredje kvartalet. I samband med förberedelserna för slutförandet av transaktionen under andra kvartalet har ABB-koncernens kassaflöde från de operativa verksamheterna påverkats negativt genom att ett värdepapperiseringsprogram på cirka 100 miljoner US-dollar avslutats. Kassaflödet från investeringsverksamheterna har påverkats negativt genom återköp av ett leasingprogram värt cirka 45 miljoner US-dollar.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Corporate Communications
Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6512
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel: +46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
Investor.relations@ch.abb.com