E.ON Sverige AB

Viktoria Bergman utsedd till Senior Vice President Stakeholder Management på E.ON Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 12:00 CET

Viktoria Bergman är utsedd till Senior Vice President Stakeholder Management på E.ON Sverige. Hon tillträder den 1 mars 2012.

Viktoria Bergman kommer närmast från industrikoncernen Trelleborg AB där hon varit ansvarig för corporate communications och medlem i koncernledningen. I sin roll i företagsledningen kommer Viktoria, utöver varumärke och kommunikation, även att ansvara för public affairs och hållbarhetsarbetet för E.ON i Norden.

- För E.ON är långsiktiga och uthålliga relationer med våra intressenter avgörande. Jag är övertygad om att Viktoria, med sin mångåriga erfarenhet från ledande roller inom kommunikation och stakeholder management, kommer att vara en starkt bidragande kraft för att stärka oss ytterligare i det arbetet,säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.

- Jag ser fram emot att arbeta i en bransch där långsiktigt hållbar utveckling står i fokus. Energifrågorna berör alla ‒ såväl på individnivå som i ett brett samhällsperspektiv ‒ och att leverera nytta och värde för kund kombinerat med stort samhällsengagemang är centralt. Det ska bli mycket spännande att vara med och utveckla verksamheten, varumärket och dialogen med alla intressenter, säger Viktoria Bergman.

För ytterligare information, kontakta Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige, telefon 040-255100 eller Viktoria Bergman, tillträdande Senior Vice President Stakeholder Management, telefon 0708-475733.

 

Press release in English:

Viktoria Bergman appointed Senior Vice President Stakeholder Management at E.ON Sverige

Viktoria Bergman has been appointed Senior Vice President Stakeholder Management at E.ON Sverige. She will assume the position on March 1, 2012.

Viktoria Bergman most recently worked at the global engineering group Trelleborg AB, where she has been in charge of Corporate Communications and was a member of the Group Management. From her position in the management team, in addition to brand and communication, Viktoria Bergman will also be in charge of public affairs and the corporate responsibility work for E.ON in Nordic.

- For E.ON, long-term and sustainable relationships with our stakeholders are essential. I am convinced that Viktoria, with her extensive experience from executive posts in communications and stakeholder management, will make a very strong contribution to further reinforcing our position in this effort, saysJonas Abrahamsson, CEO of E.ON Sverige.

- I look forward to working in a sector that is focused on long-term, sustainable development. Energy issues affect everyone – at the individual level and from a broader social perspective – and delivering customer benefit and value, combined with a major social commitment is crucial. I am very excited to be involved in the development of the organization and brand, and the discussion with all of our stakeholders, says Viktoria Bergman.  

For further information, please contact: Jonas Abrahamsson, CEO, E.ON Sverige, at +4640-255100 orViktoria Bergman, designated SeniorVice President Stakeholder Management, at +46 708-475733.

 

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.