Hälsans nya verktyg

Vilbergen blir testområde för IT som underlättar för äldre

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 15:46 CEST

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat Norrköpings kommun 2 miljoner kronor.
För pengarna ska kommunen etablera bostadsområdet Vilbergen som en så kallad testbädd för företrädesvis mobila IT-lösningar som ska främja oberoende och kvarboende för äldre, framför allt personer över 80 år.

Pengarna avser ett års projektverksamhet, lika mycket tillkommer från medverkande organisationer i form av arbete och andra insatser. Motsvarande pengar finns reserverade
även för ett andra och ett tredje års verksamhet, som startar efter att det första året utvärderats. Totalt handlar det om en satsning på 15 miljoner kronor under tre år.

Exempel på teknik som kommer att testas är användning av surfplattor för kommunikation mellan äldre och anhöriga på distans samt nya former av mobila larm.

Bostadsområdet Vilbergen har idag en lika hög andel 80-plussare som Europa kommer att ha 2060. Detta förväntas bli slagkraftigt i den internationella marknadsföringen av testbädden.Projektet leds av enheten för forskning och utveckling, PUFF, i nära samarbete med personal och företag inom Hälsans nya verktyg och forskare vid Linköpings universitets institution för Samhälls- och välfärdsstudier och det universitetsinterna institutet NISAL (National institute for the study of ageing and later life).

– I projektet Bovital har vi under flera år samarbetat både med Hälsans nya verktyg och Linköpings universitet. Nu ser vi fram emot att i bred samverkan utforma testverksamhet i Vilbergen och vi är glada att vi har fått detta förtroende, säger Inga-Lill Felizia, verksamhetschef på PUFF-enheten.

Många kommer att vara involverade i projektet: brukarorganisationer, föreningar, hyresvärdar, företag och affärsidkare i området. Genom samarbete med landstingets testbädd och innovationsverksamhet kommer produkter, tjänster och organisationslösningar att prövas som verkar hälsoförebyggande och stödjande för att äldre personer ska kunna bo kvar i sina hem i området.

– Vi är mycket glada för att Vilbergen på detta sätt får nationell och internationell status som testbädd. Som enskilt bostadsområde är det unikt. Vi tror att det kommer att få stor uppmärksamhet såväl i Sverige som utomlands och få fler företag att komma hit och testa sina lösningar. På sikt kan det leda till nyetableringar i regionen, säger Anders Carlsson, projektledare inom Hälsans nya verktyg.

För mer information kontakta:

Anders Carlsson, projektledare Hälsans nya verktyg
070-538 89 08
anders.carlsson@halsansnyaverktyg.se

Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö i Östergötland med samlade resurser för att utveckla, testa och lansera mobila och IT-baserade produkter och tjänster som förenklar livet för äldre. Den koordinerande  verksamheten finansieras av Vinnova, Linköpings och Norrköpings kommun, Linköpings universitet samt Landstinget i Östergötland.