Sida

Viljan att ge bistånd sjunker när hushållens ekonomi blir sämre

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 11:49 CET

När vi får det sämre blir viljan att ge bistånd mindre. Så går det att tolka årets SCB-mätning av biståndsviljan som visar en tendens till en något mindre generös inställning bland svenskarna. Mätningen gjordes samtidigt som Konjunkturinstitutet i sina mätningar noterade att hushållen blivit allt mer pessimistiska i synen på den egna ekonomin. Men grundvärderingen är konstant – svenskarna anser fortfarande att solidaritet med fattiga länder är mycket viktigt. Mer än var åttonde svensk tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utvecklingen i världen. Tron på biståndet är starkt, sex av tio säger att biståndet är lagom stort eller bör öka och än fler tror att bistånd bidrar till en bättre värld.

SCB-undersökningen visar att svenskarnas bild av utvecklingsländerna fortsätter att vara mörk. Endast några få procent tror att levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats de senaste 30 åren, medan FN:s statistik exempelvis visar att barndödligheten halverats samtidigt som medellivslängden ökat. Mer än hälften av svenskarna tror att läskunnigheten ligger under 30 procent i utvecklingsländer, medan den rätta siffran är över 70 procent.

När det gäller effektiva insatser så har svenskarnas förtroende för Sida stadigt ökat de senaste åren. Numera får Sida samma betyg för effektiviteten som enskilda organisationer och FN. Betydligt lägre omdömen får EU:s bistånd. Svenskar visar även på ökad tilltro till Sidas förmåga att snabbt agera på förändringar och behov hos fattiga länder. Närmare 40 procent tror på myndighetens förmåga medan över 40 procent inte har någon uppfattning. Bara några få procent tror inte alls på Sidas flexibilitet.

För mer information kontakta Sida/Press på tel: 08-698 55 55

SCB-undersökningen genomförs på uppdrag av Sida sedan 1974. I år har 2000 personer tillfrågats. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval bland alla i åldrarna 18 - 74 år som är folkbokförda i Sverige. Svarsfrekvensen blev 55 procent. Mer information finns på www.sida.se.