Lifecap AB

Vilka konsekvenser lever kvinnor i, som drabbades av att män ”pillade på” dem när de var små?

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 09:36 CEST

Även små flickor upplever en form av njutning när de blir berörda. För ett barn som inte är utvecklat i sin sexualitet är det svårt att skilja på närhet och sexuell spänning. Alla barn behöver närhet. När den erbjuds av en äldre pojke eller man, på ett sätt som ger en pirrande känsla i underlivet, kan detta få förödande följder i form problem med att sätta gränser mot motsatta könet i vuxen ålder.

Flickor som vuxit upp med någon typ av beröring som utmanat deras sexualitet när de var små, tar ofta omedvetet till sig ett beteende som spelar på deras sexualitet för att få uppmärksamhet. Det här är svårt att upptäcka, eftersom beteendet formades så tidigt att kvinnor som använder sig av det, inte har kännedom om att det går att få närhet utan att anspela på sin sexualitet.

Flera av de kvinnliga klienter som sökt sig till Life CaP Centret för att de inte varit tillfreds med sina relationer har vid kartläggning visat sig tidigt ha anammat ett liknande beteendemönster. Det som ofta händer i vuxen ålder är att de "ställer upp" på sex för att få uppmärksamhet och fysisk närhet fastän de egentligen inte vill ha sex. När deras kroppar sedan säger ifrån, genom att sluta fungera sexuellt, blir de förvånade och söker hjälp. Med en skicklig terapeuts stöd kan de beteenden som de använder för att få bekräftelse blottläggas och de kan sakta men säkert bygga upp ett nytt sätt att förhålla sig till sin omgivning så att de ger signaler om den typ av kontakt/relation de verkligen vill ha, och inte automatiskt anspelar på sin sexualitet.

På Life CaP Centret har vi en holistisk människosyn. Här gör vi en kartläggning av klienten innan vi påbörjar arbetet i ett individuellt program. Vi arbetar med kognitiv terapi för att hantera tankar som är destruktiva för klienten. För att ta hand om obearbetade trauman och blockerade känslor använder vi olika typer av kroppsnära terapier, t.ex. energiterapi, som komplement till samtalen.

Life CaP utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut med inriktning relation och sexualitet, författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se