M. Sjödin förlag AB Morfem

Vilka språk talas i Sverige? Hur många talare har dessa språk?

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 12:17 CET

Det tros finnas ett par hundra språk i Sverige i dag, men ingen vet säkert eftersom det inte existerar någon svensk språkstatistik. De allra flesta som bor i landet är förstås modersmålstalare av svenska, men hur många är egentligen uppvuxna med ett annat förstaspråk?

Syftet med den här boken är att göra så goda uppskattningar av antalet modersmålstalare för språken i Sverige som möjligt utifrån de uppgifter som finns att tillgå. Flera delar av samhällsplaneringen kan dra nytta av uppgifter om språkförhållandena i landet, till exempel för modersmålsundervisning, översättnings- och tolkbehov för enskilda språkgrupper eller utvärdering av revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken.

I boken kan man läsa om Sveriges språkliga historia, om språkstatistik, svenska språket, svenska dialekter, minoritetsspråk, invandrarspråk och främmande språk. Sist i boken finns appendix med fakta om 100 språk som talas i Sverige samt en redovisning av grundläggande uppgifter om språksituationen i Sveriges 290 kommuner.

Mikael Parkvalls bok bidrar till att sprida insikten att Sverige är ett mångspråkigt land – och egentligen alltid har varit det. Det är en bok för alla som är intresserade av språk och språklig variation förr och nu.

Mikael Parkvall är lingvist vid Stockholms universitet och författare till bl.a. Limits of language, Vad är språk? och Lagom finns bara i Sverige.

Sveriges språk i siffror ges ut av Språkrådet och Morfem förlag. 

Läs mer på www.morfem.se

Morfem är ett bokförlag med inriktning på språkvetenskap och kommunikation.

Kontaktuppgifter

Morfem

Maria Sjödin

info@morfem.se

0709-40 00 28

www.morfem.se

Adress

Morfem

c/o Språktidningen

Drottninggatan 108

Box 1191

111 91 Stockholm