Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Vilka studenter är sexiga på arbetsmarknaden?

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 10:06 CEST

Verkligheten och debatten om vilka studenter arbetsgivarna vill anställa stämmer inte överens. Arbetsgivarna söker breda kunskaper framför spetsiga hos akademiker. Det visar rapporten Jakten på anställningsbarhet som TCO, Lärarförbundet och Sveriges förenade studentkårer (SFS) presenterar i dag.

- Undersökningen tar effektivt kål på myten om överutbildning i Sverige. säger Sture Nordh, TCOs ordförande. Akademiker får jobb och arbetsgivarna vill i högre grad för framtiden anställa människor med akademisk examen. Det innebär att högskolan inte kan krympas utan måste öppnas för fler.


Undersökningen visar också att:

· många arbetsgivare tror att utbildningsbehovet hos nyanställda kommer att öka
· samarbetsförmåga, referenser och initiativförmåga är mest avgörande för vem som får jobbet
· det är de personliga egenskaperna framför lärosäte eller betyg som avgör vem som får jobbet
· högskolorna brister i kontakter med arbetslivet
· högskolorna brister i att ge studenterna ledarskapskunskaper

- Arbetsgivarna vill ha välutbildade människor med breda kunskaper, ledaregenskaper och förmåga att lära nytt. Därför är regeringen inne på helt fel spår när den avser att ge stora delar av gymnasieskolans elever sämre utbildning, som inte ger möjlighet att läsa vidare. Framtidens gymnasieskola kan bli en återvändsgränd för många i en tid då vi tvärtom behöver mer och bättre utbildning, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.


- Det är vi studenter som hamnar i kläm när arbetsgivarna och högskolan inte lyckas samarbeta, säger Elin Rosenberg, ordförande för SFS. Med bättre samverkan skulle högskolan kunna erbjuda en mer komplett utbildning, arbetsgivarna få skickligare medarbetare och vi studenter skulle bättre veta vad som förväntas av oss efter examen.

Rapporten Jakten på anställningsbarhet finns att hämta på www.tco.se, www.lararforbundet.se, eller www.sfs.se För ytterligare kommentarer kontakta Sture Nordh, ordförande TCO, 070-346 23 28, Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38 eller Elin Rosenberg, ordförande SFS, 070-545 70 45


Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextiofyra medlemskårer, vilka omsluter sammanlagt cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se