Saco

Vilka utbildningar ger jobb?

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 08:57 CET

Idag presenteras Sacos årliga skrift Framtidsutsikter som ger tiotusentals elever ett bättre underlag när de ska välja högskolestudier.

Nytt för i år är att prognoserna för hur arbetsmarknaden utvecklas för en del yrken är uppdelade  i en bedömning för nyutexaminerade och en för erfarna.

- Det är viktigt att tänka långsiktigt. En akademisk utbildning är en investering för livet och då ska man välja med både hjärta och hjärna. Bedömningarna i Framtidsutsikter är en del av ett bra underlag för ett sådant val, säger Sacos ordförande Anna Ekström.

Framtidsutsikter som utarbetas av Sacos förbund bedömer arbetsmarknaden om fem år, då de som börjar studera på högskolan idag beräknas komma ut på arbetsmarknaden.

Yrken där det antas råda brist är bland annat arbetsterapeuter, yrkeslärare på gymnasiet, psykologer, sjukgymnaster och tandläkare.

Balans, att det finns ungefär lika många som har rätt utbildning som det finns jobb, antas för exempelvis apotekare, arbetsförmedlare, civilekonomer, civilingenjörer , jurister, grundskolelärare, lärare för gymnasiets allmänna ämnen, läkare och veterinärer.

Bland exempelvis bibliotekarier, kommunikatörer och samhällsvetare antas det finnas färre arbetstillfällen än antalet utbildade.

- Man ska komma ihåg att prognoserna är kvalificerade gissningar. Exakt hur det ser ut om fem år är omöjligt att förutse, säger Ossian Wennström som är Sacos arbetsmarknadsexpert och redaktör för Framtidsutsikter.

- Det är heller inte alltid så att ett bristyrke är det bästa långsiktiga valet. Att det råder brist kan ju bero på dåligt löneläge och arbetsförhållanden som inte är så attraktiva.

Prognoserna i Framtidsutsikter bygger på kunskaper om utbildning och arbetsmarknad hos Sacos förbund. Rapporten Välja yrke innehåller utöver en bedömning av olika yrkens arbetsmarknad en beskrivning av akademiska utbildningar.

Årets upplaga av Framtidsutsikter offentliggörs i samband med Saco Studentmässor som besöks av tiotusentals sista års elever från gymnasiet. Först på Stockholmsmässan i Älvsjö den 18-19 november och sedan på Stadionmässan i Malmö den 24 november.

Totalt har mässorna ungefär 150 utställare, däribland flera Sacoförbund. Över 70 procent av besökarna går på minst ett seminarium under mässan, men många går på fler.

Rapporten finns att ladda ner på www.saco.se

För mer kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50, Ossian Wennström, 0709-45 00 23, Anna Kopparberg, projektledare, 08-613 48 66 eller 070-456 60 44.

Här är hela listan över Sacoförbundens bedömningar av arbetsmarknaden:

Brist
Arbetsterapeut
Brandingenjör
Cytodiagnostiker
Gymnasielärare i yrkesämnen
Högskoleingenjör
Kiropraktor
Lärare/Forskare vid
universitet och högskolor
Psykolog
Receptarie
Reservofficer
Sjukgymnast
Socionom
Språkyrken*
Tandläkare

Balans
Agronom
Apotekare
Arbetsförmedlare
Arkitektyrken
Arkivarie*
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Civilekonom/Ekonom
Civilingenjör
Datavetare
Dietist
Fysiker
Jurist
Jägmästare
Kemist
Lantmästare
Logoped*
Lots
Läkare
Lärare i grundskolans senare
år/Lärare i grundskolans
tidiga år/Gymnasielärare
allmänna ämnen
Matematiker
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljövetare
Personalvetare
Sjukhusfysiker
Sjöbefäl
Skogsmästare
Skolledare
Systemvetare
Studie- och yrkesvägledare
Tandhygienist
Veterinär

Överskott
Beteendevetare
Bibliotekarie*
Förlagsredaktör*
Geovetare
Hälsovetare
Kommunikatör*
Kultur- och Turismyrken*
Museiyrken*
Optiker
Samhällsvetare