Synskadades Riksförbund SRF

Vilken ålderdom vill Alliansen erbjuda synskadade förtidspensionärer?

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 15:01 CEST

I ett öppet brev till ledarna för partierna i Alliansen frågar Synskadades Riksförbunds ordförande Tiina Nummi-Södergren vilken ålderdom de vill erbjuda personer som idag lever på förtidspension. Hon ställer frågan med anledning av att partierna i sitt budgetalternativ vill ändra beräkningsgrunderna så att förtidspensionärerna får sänkt ålderspension.

- Vi kan inte tolka det på annat sätt än att udden i förslagen är direkt riktade mot sjuka och funktionshindrade, skriver Tiina Nummi-Södergren. Det är människor som redan är utsatta på många områden, lever under knappa ekonomiska omständigheter och som ofta känner oro inför framtiden. Den oron förstärks nu när besparingar föreslås inom ett område som tidigare varit fredat.


För ytterligare information
Tiina Nummi-Södergren, ordförande
Urban Fernquist, verksamhetsledare


122 88 Enskede. Besök Sandsborgsvägen 52.
Telefon 08-39 90 00. Texttel 08-648 86 62. Fax 08-39 93 22.