Trafikverket

Vilken är den optimala mängden salt vid halkbekämpning?

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:14 CEST

Trafikverket kommer under vintern 2010 utföra tester över mängden salt som behövs för att optimalt bekämpa halka. Testperioden sträcker sig från den 1 november till och med den 31 mars.

Projektet ska undersöka hur mycket salt som behöver användas och se om det genom innovativa metoder går att minska mängden salt.

Sträckan som ska testas är på E20 mellan trafikplats Läggesta och trafikplats Biskopskvarn (öster om Strängnäs) i västlig riktning, det vill säga mot Eskilstuna/Örebro.

För mer information kontakta:
Hans Sarsten, projektledare Trafikverket, 070-678 20 88.

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA