Eco Innovation AB

Vilken blir bästa svenska miljönyhet i januari? Flödesrenaren, Kvicksilverfritt Sparlyse eller Tredje generationens Solceller

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 23:17 CET

Flödesrenarens genombrott?, Aktieägarstöd för miljöinnovation eller Tredje generationens Solceller? Vilken blir bästa svenska miljönyhet i januari 2011? Eco Innovation AB har nominerat tre kandidater för webröstning om bästa miljönyhet i januari: Flödesrenaren Aerosoltrap, Ägarnas stöd till Lightlab Sweden AB och Solarwaves tredje generation solceller. 

_"Nya miljölösningar är det enda som kan rädda livet på jorden undan miljöhoten. Därför är nyheter om miljöinnovationer de bästa miljönyheterna." Det säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB

 

Flödesrenaren Aerosoltrap från Örebro har i ett funktionstest verifierats vid AstraZeneca’s labb för tillämpningen ”Medical Applications”. En luftström med partiklar nerifrån möter snedställda spalter. När flödets volym ökar minskar lufthastigheten och partiklar kan fällas ut. Det är samma princip som syns i lugnvattnet bakom stenar i en bäcks flöde. Nu visas att principen klarar att återvinna stoff som annars försvinner vid läkemedelstillverkning.  

Aktieägarna stöder åter LightLab från Stockholm i en nyemission. Miljön behöver den kvicksilverfria energisparlampan. Det är riktigt roligt att det finns riskvilligt publikt kapital som satsar på miljöinnovationer. Lightlabs utveckling har till stor del finansierats av nyemissioner under mycket lång tid.  Under hösten har flera goda nyheter kommit, bla. två ansökningar om EU-patent och samarbetsavtal med Taiwanesiskt bolag.  

Solarwave från Gävle arbetar nu med tredje generationens solceller. Tidigare generationers sollceller är hårda och kostnadskrävande. Solarwave har tagit patent på ett unikt sätt att ta fram solceller. Det är en tunn och flexibel solcell som kan appliceras på i princip vad som helst. Den öppnar helt nya möjligheter för solenergi och blir betydligt mer kostnadseffektiva  och enklare att installera. Det behövs verkligen då solceller ännu är alldeles för dyra.

Vidare information och röstning på http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljonyhet-januari-3

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

  • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: info@ecoinnovation.se 

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping