Ekohygien

Vilken effekt har dina mensskydd på vår miljö?

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2009 09:51 CET

Varje år kastas mer än 45 miljarder mensskydd bort någonstans. Detta betyder att fler än 90 miljoner bindor och trosskydd förbränns eller begravs i sophögar i Skandinavien varje år. Det tar ungefär 500 år för en dambinda att brytas ner i små, små beståndsdelar i jorden. Denna process kallas förstörelse och är mycket olik den process som sker då något bryts ner biologiskt.

Om man låter mat stå kvar utanför kylskåpet en stund börjar en förruttnelseprocess. I trädgården, i jorden eller i komposten, blir slutresultatet osynligt och går inte ens att urskilja från jorden den lades i. Detta beror på att animalisk och vegetabilisk materia är biologiskt nedbrytbar. Det bryts ner till samma partiklar som jorden är sammansatt av. Syntetiska material som plast, polypropylen och polyeten är material tillverkade av råolja, och kan aldrig brytas ner. Detta är material som stannar kvar i vår miljö för alltid, och även om de sönderdelas i mycket små bitar efter några hundra år så kommer de ändå att finnas kvar och förorena jorden och våra vattendrag.

Mer än 90% av en sanitetsbinda tillverkas av plast från råolja, resten kommer från trämassa som klorblekts. Om man tittar på vilken miljöpåverkan det absorberande materialet i en dambinda har, vilket även innefattar avverkning av stora skogsområden för att få fram trämassan och klorblekning av densamma, ser man vilken enorm miljöpåverkan detta medför. Vi är med all rätt bekymrade över alla dessa plastkassar som förbrukas dagligen, men användningen av plastfyllda mensskydd kan jämställas med ca 180 miljarder plastkassar till världens sopberg.

Enligt amerikanska Algalita Marine Research Foundation, kommer 80% av den plast som flyter omkring i våra hav från landutsläpp. Detta är skräp med mått under 5mm som passerar genom reningsverkens filter och som hamnar i åar, floder, hav och även i magarna på fåglar, fiskar och andra vilda arter. Om plasten istället förstörs i en förbränningsugn frigörs dioxin till den luft vi alla måste andas och kan dessutom även förorena vattnet vi måste dricka och jorden vi är beroende av för att odla vår föda.

Vad kan vi göra för att skydda vår miljö nu? Svaret måste bli att använda enbart biologiskt nedbrytbar plast från icke-genmodifierade växter, som bryts ner biologiskt efter kort tid i jorden, att använda pappersmassa från ekologiskt drivna skogar där återplantering garanteras samt ansvarsfull tillverkning med ekologiskt hållbara och miljövänliga kemikalier.

Miljövänligt alternativ Natracare är ett varumärke som i nästan 20 år mottagit utnämningar för sitt engagemang för miljövänlig(1) och etisk(2) tillverkning för sitt arbete att minimera miljöpåverkan från sanitetsprodukter. Natracares sanitetsprodukter är totalt klorfria och tillverkas utan petrokemisk plast. Istället har man tagit fram bekväma och pålitliga produkter av ekologiskt hållbara och förnyelsebara material, inklusive stärkelsebaserad plast och ekologiskt certifierad bomull. Natracare erbjuder en valmöjlighet med miljövänliga, högkvalitativa bindor och trosskydd samt våtservetter och tamponger av ekologisk bomull. Alla varumärkets produkter är tillverkade av komposterbara material utan att ge avkall på bekvämlighet och säkerhet.

Natracare rekommenderas av gynekologer, och företaget har stöd från kvinnliga miljönätverk och ungdomsaktivister som Teens for Safe Cosmetics (USA).

(1) Natracares låga miljöpåverkan är vetenskapligt granskad och intygas av internationella Environmental Product Declaration (EPD). Man har gjort en fullständig livscykelanalys vilket omfattar produktens totala utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som sprids från råmaterial till tillverkning och destruktion. Detta inkluderar såväl transporter som stegen i destruktion av den förbrukade varan. Natracare är världens första tillverkare av sanitetsprodukter som nått kraven för EPD och varumärkets miljöpåverkan är mycket låg. Brittiska Woodland Trust har åtagit sig att plantera och vårda träd å Natracares vägnar som motvikt till de små koldioxidutsläpp som varumärket åstadkommer. I och med detta är produkterna helt koldioxidneutrala. Utöver detta är produkterna även Svanenmärkta och har fått LOHAS utmärkelse för låg miljöpåverkan.

(2) Susie Hewson, grundare och utvecklare av Natracare tog 2008 emot den prestigefyllda utmärkelsen Women in Ethichal Business Award för sitt arbete och engagemang i etiska och hållbara lösningar i sitt företagande.

Natracare finns idag i 46 länder i världen. Sortimentet omfattar bindor, trosskydd, ekologiska bomullstamponger, inkontinensskydd, amningsinlägg samt våtservetter för baby och vuxna, totalt mer än 20 produkter. Varumärket distribueras i Sverige av Ekohygien och finns att köpa i välsorterade ICA-, Coop- och hälsokostbutiker.

För mer information om Natracare kontakta Lisbeth Arvidsson, Ekohygien på info@ekohygien.se eller 0456-150 75