Greenpeace Sverige

Vilken energipolitik vill riksdagskandidaterna driva? - Greenpeace samlar svaren i ny valguide

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 08:47 CEST

Vilka politiker anser att Sverige bör ställa om till 100% förnybar energi?

Vilka politiker vill hellre att Sverige ska fortsätta vara beroende av kärnkraften?

Under sommaren skickade Greenpeace ut åtta frågor till de två namn som står överst på de etablerade partiernas riksdagslistor i Sveriges 29 valkretsar, samt en handfull kandidater med nyckelroller för energi och miljöfrågor.

 

Se svaren på http://stallomsverige.se/election_politicianList.php

 

Enkäten syftade till att ge väljarna ett verktyg för att välja kandidat baserat på politikernas energi- och miljömässiga prioriteringar, hur de vill arbeta för att nå detta, samt en långsiktig vision om hur Sveriges energipolitik ska utformas. Svarsfrekvensen har varit ganska god, men trots påminnelser har en hel del kandidater inte berättat hur de ser på den här viktiga frågan. Svaren har sammanställts i en valguide där väljarna kan utgå från sin valkrets och därefter snabbt få en överblick över var politikerna står i energifrågan.

 

- Anmärkningsvärt är att det inte bara är de rödgröna partierna och Centerpartiet som vill att Sveriges energiförsörjning ska ställas om till 100 % förnybart. Många andra borgerliga riksdagskandidater uppger att de har samma mål. Tyvärr verkar flera kandidater sakna en insikt om att fortsatta satsningar på kärnkraften fungerar som en broms för det förnybara, säger Patrik Eriksson, kampanjchef för Greenpeace.

 

Enligt en undersökning från SOM-institutet vill en majoritet av svenskarna, kring 8 av 10, att Sverige prioriterar satsningar på vind, sol och andra förnybara energikällor. En blocköverskridande överenskommelse om mer kärnkraft skulle inte bara vara ett grovt miljömässigt misstag - det är även att betrakta som politiskt orealistiskt, menar Patrik Eriksson.

 

- Alla politiska partier, liksom facken och industrin, pratar om behovet av långsiktiga spelregler när det kommer till Sveriges energiförsörjning. Men ska vi få en blocköverskridande överenskommelse är det ingen tvekan om att det måste vara en uppgörelse som väljer den förnybara vägen.

 

Kontakt:
Patrik Eriksson, kampanjchef Greenpeace, 0703 01 28 92

Jesper Liveröd, pressekreterare, 070 340 54 14