Regionförbundet södra Småland

Vilken kompetens behöver Kronoberg i framtiden?

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 10:27 CEST

Tisdag den 7 september ordnar regionförbundet en konferens om framtidens kompetensbehov i Kronobergs län.
– Intresset för frågorna är stort: över 80 personer från bland annat näringsliv, skolor och organisationer vill komma och diskutera sitt kompetensbehov, säger processledare Diana Unander Nordle.

Regionförbundet södra Småland har som uppdrag att skapa kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt för att stärka och utveckla Kronobergs län. Som ett led i detta arbete görs en stor analys av regionens kompetensbehov.

– Efterfrågan på rätt kompetens är en viktig fråga för framtiden och regionens fortlevnad. Hur ska vi se till att vi står rustade med rätt typ av medarbetare? Vilken kompetens behöver din organisation och hur nås den? Det är den analysen som ska diskuteras på konferensen, säger Diana Unander Nordle.

Program:

  • Inledning – Regionförbundets arbete med kompetensplattformar
  • Kompetensanalysen 2010 – Vad säger den samlade bilden om kompetensbehovet i vårt län?
  • Framtidens medarbetare – kompetens och krav. Inspirationsföreläsning med framtidsmäklare Troed Troedsson
  • Gruppdiskussioner: Stämmer vår analys med ert upplevda kompetensbehov? Vilka typer av kompetenser är ni i behov av och på vilken utbildningsnivå? Hur kan vi arbeta gemensamt för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden?
  • Återsamling och korta redovisningar. Hur går vi vidare?

– Gruppdiskussionerna är tänkta som en arena där vi inleder ett samarbete för att bättre matcha arbetsmarknadens behov och utbildning i länet. Vi vänder oss till alla som är intresserade av kompetensförsörjningsfrågor, säger Diana Unander Nordle.

Media är välkomna att delta. Konferensen är på Växjö Konserthus, börjar kl. 08.30 och avslutas med gemensam lunch kl 12.30.

För mer information kontakta
Diana Unander Nordle, processledare, 0470-794 878
Marie-Louise Hilmersson, förbundsstyrelsens ordförande, 0733-47 79 23

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.