Sveriges Managementkonsulter - SAMC

Vilken typ av entreprenör är du?

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 16:42 CEST

Unikt test av entreprenörer

Vilken typ av entreprenör är du?

På mässan Eget Företag 2010 denna vecka lanseras för första gången i världen EPT – Entreprenörprofilstestet, som avgör vilken av sex vanliga entreprenörsprofiler en person ligger närmast.

Entreprenörer har olika egenskaper som gör att de lyckas med sina uppgifter. I den forskning som gjorts inom området i USA, bland annat på MIT (Massachusetts Institute of Technology), har man kunnat urskilja att det finns fem olika slags profiler, arketyper, för en entreprenör. Vid The International Conference of Thinking 2009 i Malaysia presenterade entreprenörologen samt internationella utbildningskonsulten Stefan Lindström en sjätte arketyp, arbetsstilsarketypen.

Stefan Lindström och legitimerade psykologen Hans Olle Frummerin har nu tillsammans skapat EPT – Entreprenörprofilstestet, utifrån de ovan nämnda sex arketyperna.

Man får med hjälp av testet både en bild av vilken ”typ” av entreprenör man är och information om potentiella styrkor och svagheter. Testet ger även användaren ett perspektiv på vilken arketyp man ligger närmast och vilka drivkrafter man har som företagare.

Detta får du ut av Entreprenörsprofiltestet

Genom att skapa en bild av hur just du fungerar i din entreprenörsroll får du med testets hjälp en bild av dig och vilken typ av entreprenör du är. I förhållande till det som du föresatt dig får du information om styrkor och svagheter och de utvecklingsmöjligheter som finns för dig.

Testet ger dig naturligtvis aldrig en fullständig sanning, vilket är omöjligt. Däremot ger det dig ett rikhaltigt perspektiv på din karaktär som entreprenör. På så sätt kan du bli en ännu bättre entreprenör och mer medveten om din fulla kapacitet. Samt få en ökad förståelse för varför du gör som du gör och varför du är där du är idag, och kanske till och med åt vilket håll du vill gå åt.

EPT – Entreprenörprofilstestet – är framtaget av Stefan Lindström, entreprenörolog, och legitimerade psykologen Hans Olle Frummerin efter en idé av Nicklas Mattsson. EPT baseras på forskning kring entreprenörer som Stefan Lindström både bevakat och bidragit till.

 - Att fundera över det kan hjälpa entreprenörer att bli medvetna om sin kapacitet. Det handlar kanske mera om att se sin utvecklingspotential, än att leta svagheter i sin profil, säger Stefan Lindström.

Kontakt
Stefan Lindström.    www.stefanlindstrom.com    070 422 422 1


 

 
Stefan Lindström

Fakta Stefan Lindström

Stefan Lindström är entreprenörolog samt internationellt erkänd utbildningskonsult och föreläsare. Han har bland annat studerat på executive program på Nordic School of Management och forskat inom Entrepreneurial Management på Boston University School of Management 2005. Han är idag sveriges mest internationellt erkända föreläsare inom ämnet entreprenörskap. Han har som enda svensk två gånger i följd blivit uttagen att tala på The International Conference on Thinking. Stefan har en bakgrund som entreprenör och är idag verksam inom individ och affärsutveckling.