Folkpartiet

Vilken verklighet lever Ylva Johansson i?

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:03 CET

- Samtliga länsstyrelser rapporterar om en negativ utveckling inom äldreomsorgen. Äldreboenden har de senaste åren lagts ned i en rasande takt - resultatet är att många nekas plats på äldreboende och blir fångar i sina egna hem. Många äldre nekas ett värdigt vardagsliv i form av att komma ut i friska luften regelbundet eller själv styra sina mat- och sovtider. Rapporter om vårdskandaler duggar tätt. Men när vård och äldreomsorgsminister Ylva Johansson nu presenterar sin nationella äldreomsorgsplan är hennes slutsats att ?svensk äldreomsorg är bra?.
Vilken verklighet lever Ylva Johansson i?

Det säger Erik Ullenhag, vårdpolitisk talesman (fp), i en kommentar till regeringens nationella utvecklingsplan för äldreomsorgen som presenterades på onsdagen.

- De löften som i dag presenteras är i hög grad omkok av gamla löften till landets äldre. År 1998 presenterade socialdemokraterna en nationell handlingsplan för äldrepolitiken. I valrörelsen 2002 lovades också att fler äldreboendeplatser skulle skapas. Tidigare löften har i hög grad svikits. Dessutom överges tidigare beslut i riksdagen om att stärka stödet till anhöriga genom en lagändring som skapar skyldighet för kommuner att stödja de anhöriga som i dag många gånger går på knäna. Det kommer att vara tacksamt som opposition att möta socialdemokraterna i valdebatter om vilken verklighet landets äldre lever i.

- På inget annat område har grupptänkandet slagit igenom så hårt i vårt land som i synen på äldre. Den som fyllt 65 år ska ägna sig åt annat än produktivt arbete och äldre som behöver vård och omsorg saknar makt över sin vardag. Alldeles för ofta ses de äldre som delar av ett vårdbehövande kollektiv i stället för som individer med egen vilja. Detta löses inte av den plan som regeringen nu presenterat.

- Vad landets äldre skulle behöva är tydliga rättigheter och makt över sin egen tillvaro. Folkpartiet vill införa en omsorgsgaranti där det slås fast vilken kvalité vården och omsorgen ska hålla. Om vården eller omsorgen brister ska den enskilde kommunen återbetala de avgifter den äldre betalat. Dessutom ska de äldres valfrihet öka genom en rätt till fritt val av t.ex. boende och hemtjänst, säger Erik Ullenhag (fp).
_______________________________________

Erik Ullenhag
Vårdpolitisk talesman (fp)
070 - 813 67 18

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070 ? 937 1525

Bild på Erik Ullenhag för fri publicering finns här.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0275724540919

Besök gärna Ullenhags hemsida.
www.folkpartiet.se/ullenhag