Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Vill driva in studieskulder i Norden

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:22 CET

Centrala studiestödsnämnden i Sverige, CSN, vill ha lagändringar för att lättare kunna driva in studieskulder för personer som bor utomlands. I ett brev till regeringen vill CSN som ett första steg intensifiera indrivningen av studieskulder av låntagare som bor i Norden, skriver Riksdag & Departement.

CSN har av regeringen både 2004 och 2005 fått höra att myndigheten måste bli bättre på att driva in fordringar. Även Riksrevisionen har uppmanat CSN att bli mer aktivt i försöken att driva in fordringar från personer bosatta i utlandet.

CSN önskar starkare rättsliga regler för indrivning utomlands eftersom dagens internationella överenskommelser inte är något stöd när personer inte självmant betalar. Förra året inleddes en omförhandling av det avtal som styr skattefordringar för personer som är bosatta i Norden. CSN skriver till regeringen och begär att det ska omfatta även studieskulder.

- En del typer av fordringar, som studiemedel och parkeringsböter, faller mellan stolarna. Därför kan vi inte få hjälp av myndigheter i andra länder med att driva in skulder. Inte ens inom Norden har vi ett sådant samarbete, säger Frank Walterson på justitiedepartementet.

Förra året bodde 45 500 av CSN:s återbetalningsskyldigga låntagare utomlands. De hade skulder på totalt 2,6 miljarder kronor. Drygt hälften av dem, cirka 26 000 personer, hade obetalda fordringar på 450 miljoner kronor.