LiKa Barnläkarråd för alla AB

Vill du ha barnläkaren i mobilen i sommar?

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 08:10 CEST

I  juni lanserade två barnläkare Barnläkarråd, Sveriges första app med råd och hjälp för föräldrar om sjuka barn. Appen är den första i sitt slag inom vården och kan spara pengar och tid för både familjerna och för samhället. 

Appen är tänkt att fungera som ett stöd för föräldrar och andra som har hand om barn, när barnet blivit sjukt eller skadat sig. Där finns vägledning om vad barnets symtom kan bero på, vad man bör göra och vad man ska vara uppmärksam på vid sjukdomstecken, hur bråttom det är med att söka hjälp och var i vården man bör söka hjälpen. Egenvårdsråd lämnas under en egen rubrik. Genom ett samarbete med den danska hudatlasen Danderm finns bilder på olika hudåkommor och via hitta.se kan man med ett knapptryck hitta närmsta vårdcentral med avstånd och kartuppgifter, oavsett var man är. I appen finns också direktlänkar till 1177, 112 och Giftinformationscentralen.

Appar i vården finns utomlands, men har i Sverige hittills mest efterfrågats på debattsidor eller i media (GP 17 april 2012; Sjukhusläkaren nr 1/2012; IT i vården 18 april 2012 mfl). Smartphones används mer och mer och vårdappar är ytterligare ett sätt att nå ut med information. Förhoppningsvis är detta ett första steg i raden av vård- och rådgivningsappar utformade av experter inom vården.

Syftet med Barnläkarråd är att hjälpa allmänheten att sålla bland all den information som finns på nätet, bloggar, i böcker mm och att samla den viktigaste och säkraste informationen  vid de olika symtomen, på ett och samma ställe. Bakgrundsfakta är sammanställd från bl a Barnläkarföreningen och dess intresseföreningars olika terapirekommendationer, vetenskapliga artiklar, Läkartidningen, 1177.se, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet samt olika läroböcker och terapikompendier i pediatrik.

Barnläkarråd har redan fått uppmärksamhet i media

http://www.unt.se/ekonomi/ny-app-hjalper-barnfamiljer-1789824.aspx

http://www.idg.se/2.1085/1.456901/appen-som-ska-hjalpa-sjuka-barn

http://itivarden.idg.se/2.2898/1.452927/app-ska-hjalpa-foraldrar-nar-barnen-blir-sjuka

http://www.metro.se/halsa/ta-med-barnlakaren-pa-semestern/EVHlfB!qTljSaVnlaHLs/

http://www.swedroid.se/barnlakarrad-ar-en-app-som-hjalper-varda-sjukt-barn-framtagen-av-lakare/

Alla familjer ska kunna ha tillgång till expertråd i mobilen. 

www.barnläkarråd.se

Vill du ha barnläkaren i mobilen?