Conny Ericsson Försäljning AB

Vill någon samarbeta med dig?

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 01:29 CEST

Under 2000-talet så kommer förmågan att på effektivt sätt samarbeta mellan företag, nätverk av organisationer och individer att bli allt mer avgörande. Vikten av att kunna selektera och på ett strukturerat sätt kunna integrera sina kompetenser och resurser i ett samarbeta, blir allt viktigare för att kunna konkurrera i en global ekonomi.

Forskningsstudier visar att upp till 70 % av alla globala samarbeten mellan SME-företag misslyckas. Kostnaderna för alla påbörjade samarbeten, som inte genererar direkta intäkter, blir i och med detta skrämmande.

- Vad kan man göra för att vända dessa siffror och öka sannolikheten för succé?


I projektet SMECollaborate (http://www.smecollaborate) så har vi byggt upp kompetens, erfarenheter och verktyg för att kunna bistå företag som har börjat leta efter samarbetspartner. Några av våra erfarenheterna är självklara. T ex. att det gäller att öka medvetenheten om vilka risker man står inför. Vid första anblicken så kan man tycka att ett initierat samarbete inte kostar något. Men redan där så man begå sitt första misstag. Beroende på omsättningen av samarbetet så måste man på motsvarande sätt förbereda och säkerställa respektive företags förmåga vad gäller resurser, mål och visioner.

SMECollaborate erbjuder er att på ett tidigt stadium säkerställa ett potentiellt samarbete genom intervjuer och tester. Om det finns förutsättningar för en framtid tillsammans så kan även SMECollaborate erbjuda en plattform via Internet där ni kan hantera gemensam information och dokument. Tillsammans med er så säkerställer vi gemensamma processer och dokumentflöden.

www.smecollaborate.com har vi samlat information och presenterar vad vi kan erbjuda er inom ramen för vårt samarbete.
SMECollaborate är ju i sig, ett exempel på ett lyckosamt samarbete mellan företag och organisationer inom Europa.