Villaägarnas Riksförbund

Villaägare förlorar upp till 15 000 kr i radonbidrag

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 10:00 CEST

Villaägare som har radonhus kan få bidrag till sanering. Före årsskiftet kunde man påbörja saneringen och sedan ansöka om bidrag. Därefter har reglerna ändrats så att man inte får ha påbörjat åtgärderna, när ansökan lämnas in. Då får man inget bidrag. Regeringen tänkte inte på alla dem som i god tro påbörjade åtgärderna före årsskiftet och sedan ansökte om bidrag i år. Länsstyrelserna har nu i beslut efter beslut avslagit deras ansökningar.

Ett sätt att undvika orättvisorna, är att bedöma ansökningar från villaägare som kan visa att de påbörjat åtgärder redan innan regeländringen enligt de tidigare gällande reglerna. Villaägarna kräver att detta även bör gälla villaägare som redan fått avslag på sina ansökningar från Länsstyrelsen och Boverket.

För mer information kontakta
chefsjurist Ulf Stenberg tel: 08-626 01 34
förbundsjurist Terese Lingvall tel: 08-626 01 00
informationschef Jens Bjöörn tel: 070-251 20 90.