Villaägarnas Riksförbund

VILLAÄGARNA om hur konsumenterna påverkas av en stängning av Barsebäck 2

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 11:32 CEST

Barsebäck 2 står för en marginell del av Sveriges totala elproduktion. På en väl fungerande marknad skulle detta bortfall av produktionskapacitet endast ge marginella effekter. Det är dock inte fallet på den svenska elmarknaden där priset till konsument styrs av kostnaden för den sist producerade kWh.

När Barsebäck stängs tidigareläggs den tidpunkt när vi tvingas importera dyr och ofta ”smutsig” el. När detta sker stiger priset snabbt på Nordpol vilket framförallt gagnar de som kan producera el till ett lågt pris genom att deras vinstmarginaler ökar ytterligare.

Staten borde ta ett större ansvar än i dag. SBAB är ett utmärkt exempel på hur ett statligt bolag kan stärka konkurrensen på en oligopolmarknad. Vattenfall är tydligt exempel på det motsatta. Utan att vara statligt subventionerat eller att vara gynnat på något sätt genom, exempelvis anmärkningsvärt
låga krav på avkastning, lyckas SBAB sätta reell press på storbankernas lånevillkor på ett sätt som sparat mycket stora belopp för hårt belånade husägare.
Vattenfall är SBABs raka motsatts. Genom extremt höga avkastningskrav från staten och stor dominans på marknaden är Vattenfall en garant för en obefintlig konkurrens som gör det möjligt för aktörerna att ta ut stora övervinster på elkonsumenternas bekostnad. Kravet på att Vattenfall ska
leverera in stora vinster till statskassan har nu drivits så långt att den i praktiken kan betraktas som en dold skatt och blir därmed fördelningspolitik som drabbar hushåll med ett ofrånkomligt elberoende.

Förbundet anser att politikerna inte har tagit frågan om förnyelsebar energi på tillräckligt stort allvar. Varför främjas exempelvis inte kraftvärmeproduktion och varför har inte mer resurser satsats på sol- och vindenergi?

Den 1 maj 2003 infördes elcertifikat för att främja utvecklingen av förnyelsebar energi. Förbundet anser att systemet med elcertifikat i dagsläget inte är tillräckligt effektivt. Enligt Energimyndighetens rapport gick 37 % under 2003 till administration och moms. På åtta månader försvann ca en halv miljard kronor i moms och administration. Dessutom tillkommer problematiken med de bolag, exempelvis Vattenfall, som avstod från att köpa elcertifikat och hellre betalade straffavgifter. Straffavgifterna går inte heller till förnyelsebar energi.

Syftet med den gröna skatteväxlingen är bl a att genom högre elkostnader och högre elskatt tvinga konsumenterna att byta till alternativa energikällor. Högre skatter gör det dock svårare för människor att få råd att göra nödvändiga miljöinvesteringar. Idag straffbeskattas dessutom den som gör miljöinvesteringar. Förbundet anser att sådana investeringar istället borde premieras. Situationen blir inte bättre av att energiskatten på el har ökat sedan avregleringen 1996 med 162 %. För norra Sverige är ökningen 351 %. Därutöver tillkommer momsen på skatten.

Dagens energipolitik är ett hot mot välfärden och människors förutsättningar för ett tryggt boende. Villaägarnas Riksförbund efterfrågar en saklig, stabil och långsiktig energipolitik.
------------
För mer information kontakta gärna förbundsjurist Katarina Abrahamsson, mobil 070-568 11 88,
alternativt informationschef Jens Bjöörn 08-626 01 11, mobil 070-251 20 90.