Villaägarnas Riksförbund

Villaägarna slår larm: Nya taxeringsvärden slår fel med 200 000

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 10:30 CEST

De nya taxeringsvärdena för landets småhus beräknas på godtyckliga grunder. För fastighetsägarna är det ett lotteri, visar en rapport från Villaägarna. I genomsnitt är de nya värdena felaktiga med 200 000 kronor. En följd är att även fastighetsskatten blir fel, i snitt med 2 000 kronor per år och hushåll.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Men så är sällan fallet. Skatteverkets metod speglar bara genomsnittliga marknadsvärden i olika delar av landet. En analys som Villaägarna låtit göra visar att fastighetstaxeringen har en förvånansvärt låg träffsäkerhet och att många småhusägare därför betalar fastighetsskatt på ett i praktiken godtyckligt eller slumpmässigt sätt.

I Stockholm och på Gotland är felen minst, 17 respektive 19 procent. På grund av den höga prisnivån motsvarar denna felaktighet dock störst nominellt belopp – i medeltal betalar småhusägaren i Stockholm därför 3 200 kronor i felaktig fastighetsskatt. Störst är avvikelsen i Norrland, runt 33 procent.

– Taxeringssystemet är Sveriges största lotteri. Den som har tur får ett taxeringsbesked som ligger hundratusentals kronor under husets egentliga värde. Den som har otur drabbas på
motsvarande sätt med ett taxeringsbesked som ligger kraftigt över marknadsvärdet. Hur finansminister Per Nuder kan hävda att detta är ett rättvist system är för mig helt obegripligt, säger Hans Lemker, förbundsdirektör på Villaägarna.

Massvärderingsmetoden innebär att fastighetsskatten i snitt blir mest felaktig i Danderyd (5 531 kr/år), Sundbyberg (4 490 kr/år) och Vellinge (4 412 kr/år). De småhusägarna i Västra Götaland som får mest felaktig fastighetsskatt återfinns i Åmål (3 159 kr/år).

Hela listan över hur felaktiga taxeringsvärden är per kommun finns att ladda ner från Villaägarnas hemsida. Där finns även en mer utförlig beskrivning av hur analysen är gjord.
Metod: Villaägarna har granskat hur de nya taxeringsvärdena stämmer överens med det faktiska marknadsvärdet för de 183 000 husförsäljningar som Skatteverkets massvärdering
baseras på. Urvalet är tillräckligt stort för att slutsatser ska kunna dras för alla småhus.

För mer information kontakta Villaägarnas Riksförbund;
Joacim Olsson, tel 070- 969 19 40 eller Jens Bjöörn, tel 070- 251 20 90.