Villaägarnas Riksförbund

Villaägarna välkomnar utredning om taxeringssystemets avskaffande

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:51 CET

Villaägarna välkomnar beskedet från Riksdagens Skatteutskott att taxeringssystemet ska utredas, med utgångspunkten att dess funktioner ska kunna ersättas och det gamla systemet avskaffas.
- Beskedet är efterlängtat av landets alla småhusägare, markägare och tomträttshavare som fortfarande drabbas av taxeringssystemets skevheter. Nu tar vi ett steg närmare ett permanent avskaffande av en orimlig beskattning som har stora inslag av godtycke, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör i Villaägarna.
Utredningen lägger grunden för en tydligare skiljelinje i svensk politik mellan dem som vill begrava den gamla fastighetsskatten för gott och dem som föreslår att åter öppna upp för fastighetsbeskattning av det gamla slaget.
- Det är värdefullt för två miljoner småhusägare att få klara besked före valet om var partierna står i denna fråga — en fråga som har stor privatekonomisk betydelse, säger Joacim Olsson.
Villaägarna har i flera utredningar visat på de orimliga effekterna av det gamla schablonbaserade massvärderingssystemet. Varje småhus var vid 2009 års taxering i genomsnitt felvärderat med 21 procent vilket motsvarar drygt en kvarts miljon kronor. Felen vid taxering av obebyggda tomter är hela 39 procent. 6 av 10 tomter har fått för höga taxeringsvärden.
- Taxeringsvärdena har idag många användningsområden men alla dessa kan lösas på andra, i många fall bättre sätt. Vi lät en advokatbyrå gå igenom taxeringssystemets funktioner och de konstaterade att värdering av fastigheter, klassificering av byggnader och statistikinsamling för samhällsplanering skulle kunna lösas med andra medel, säger Joacim Olsson.
För mer information
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40
Lena Södersten, förbundsjurist, telefon 073-5829349

Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 321 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se