Arid AB

Villaägarnas Riksförbund ljuger om Arid och elektroosmos.

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 21:46 CEST

Mot bättre vetande framhärdar Villaägarnas Riksförbund att elektroosmos inte fungerar som en alternativ metod till dränering för att lösa problem med kapillärt inträngande markfukt. En i stort sett enig internationell forskarkår har gång på gång bevisat att tekniken fungerar. Rapport efter rapport konstaterar att elektroosmosbaserade tekniker är både effektiva, ekonomiska och miljövänliga. 

Aktade institutioner som t.ex. US Army Corps of Engineers har bevisat att tekniken fungerar, både i laboratoriemiljö och fälttester, samt genomfört ett stort antal lyckade installationer, i allt från militära bostäder och federala byggnader som t.ex. Federal Reserve i Washington D.C. till underjordiska ammunitionsförråd, slussar och dammar. Samtidigt har man lett utvecklingen mot ännu effektivare och energisnålare versioner av elektroosmos. För fler artiklar, forskningsrapporter och referenser, klicka här.

Mot allt detta ställer Villaägarna sin chefsjurist Ulf Stenberg, fyra s.k. experter, varav en, Hanno Essén, helt saknar kompetens att uttala sig om elektroosmos, samt en 11-sidig skrift från 1999 som beskriver en teknik som är överspelad sedan länge.

I avsaknad på fakta väljer Villaägarna att referera till icke namngiva experter och TV-program som ingen längre kan titta på. Man insinuerar, förtalar och hotar alla som är beredda att ge den nya tekniken en chans. Och när inget annat hjälper tar man till rena lögner i hopp att deras medlemmar och allmänheten inte ska orka granska sanningshalten i deras påhopp.

När Villaägarna ställs inför faktum att det finns ca 500 fungerande installationer i Sverige, argumenterar man att köparna antingen är köpta eller okunniga. Detta är en direkt förolämpning mot alla kunder, såväl privata som kommersiella, och inte minst mot professionella fastighetsförvaltare i bostadsrättsföreningar, hos kommunala och privata fastighetsbolag. Ännu ihåligare blir dessa argument när de ställs mot installationer i t.ex. Londons tunnelbana, skyskrapor i Hong Kong och Tafjorddammen i Norge.  När Villaägarna idiotförklara de som ansvarar för dessa upphandlingar idiotförklarar man snarare sig själva. 

Ulf Stenberg och ledningen för Villaägarnas Riksförbund vet att elektroosmos fungerar men har bestämt sig för att det inte får fungera. Frågan är vad Villaägarna tjänar på det?

Arids idé är att lösa privata och kommersiella fastighetsägares fuktproblem utan att störa och förstöra. Vår fokus är på fukt i grund och källarväggar som består av kapillärsugande material, till exempel betong, tegel eller lera. Vi löser problemen med modernaste teknik, inifrån – utan att gräva. Bland våra kunder finns såväl privata villaägare som bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag och fastighetsbolag.