Riksgäldskontoret

Villkor för byten till nya statsobligationslån

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 09:32 CET

Riksgäldskontoret introducerar, som tidigare meddelats i Statsupplåning - prognos och analys 2003:3, två nya statsobligationslån under våren 2004. Den 28 januari emitteras lån 1047 med förfall 2020-12-01 och den 10 mars emitteras lån 1048 med förfall 2009-12-01. Kupongen meddelas i samband med annonseringen av auktionsvillkoren. Auktionsvillkoren publiceras onsdag kl. 16.20 veckan före emissionstillfällena.

För att snabbt bygga upp volym i de nya lånen erbjuder Riksgäldskontoret byten om sammanlagt 20 miljarder kronor under fyra dagar efter det första auktionstillfället i respektive lån. Bytena i lån 1047 genomförs kursriskneutralt[1] och bytena i lån 1048 genomförs nominellt mot nominellt.

Bytena i lån 1047 görs under perioden 29 januari-3 februari mot lån 1041 (6,75 %, maj 2014) och lån 1046 (5,50 %, okt 2012) enligt följande schema:

Byten i lån 1047 RGK köper RGK säljer
Belopp (mnkr) [2] Lån Belopp (mnkr) Lån
Torsdag den 29 januari ca 7 700 1041 6 000 1047
Fredag den 30 januari ca 6 200 1046 4 000 1047
Måndag den 2 februari ca 7 700 1041 6 000 1047
Tisdag den 3 februari ca 6 200 1046 4 000 1047

Bytena i lån 1048 görs under perioden 11-16 mars mot lån 1043 (5,00 %, jan 2009) enlig följande schema:

Byten i lån 1048 RGK köper RGK säljer
Belopp (mnkr) Lån Belopp (mnkr) Lån
Torsdag den 11 mars 5 000 1043 5 000 1048
Fredag den 12 mars 5 000 1043 5 000 1048
Måndag den 15 mars 5 000 1043 5 000 1048
Tisdag den 16 mars 5 000 1043 5 000 1048

Bytena genomförs i auktionsform. Riksgäldskontoret meddelar räntan på återköpslånet kl. 10.45 (Reutersida PMRE) respektive bytesdag. Återförsäljare lägger bud på 1047 respektive 1048 på vanligt sätt. Buden i auktionen accepteras fram till kl. 11.00 och resultatet meddelas kl. 11.10. I prissättningen kommer Riksgäldskontoret att utgå från rådande marknadsräntor samt beakta historiska och teoretiska prissättningsmönster.

Riksgäldskontoret tillhandahåller en extra repofacilitet i lån 1047 fr.o.m. den 2 februari då den första emissionen av de nya lånen går i likvid. Samma repofacilitet tillhandahålls i lån 1048 fr.o.m. den 15 mars. Den extra repofaciliteten omfattar 20 miljarder kronor minus auktionerad volym. Lånen repas ut till en ränta 15 baspunkter under Riksbankens reporänta.

Frågor besvaras av:
Eric Morell, telefon 08-613 47 71
Magnus Andersson, telefon 08-613 47 29

[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med duration för respektive obligation skall vara lika.

[2] Angiven nominell volym av den obligation som Riksgäldskontoret köper är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer.