Linköpings kommun

Villkoren för utsatta grupper i fokus på resa till Rumänien

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2014 14:06 CEST

Att lära sig mer om tillvaron för utsatta grupper i Rumänien och se över möjligheterna till samarbete. Det är målsättningen med den resa som Hjärta till Hjärta, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Linköpings kommun gör 26-29 oktober. Sveriges ambassadör i Rumänien, liksom flera inhemska landshövdingar och borgmästare deltar i programmet.

Hjärta till Hjärta, Stadsmissionen och Linköpings kommun vill se över möjligheterna till ett trepartssamarbete för romer och andra utsatta grupper som kommer till Linköping. Många av dem kommer från området Pauleasca och det är dit studieresan går. Syftet med resan är att få kunskap om hur situationen ser ut för dem som kommer till Linköping, men även att hitta möjliga vägar till samarbete och utbyte med Rumänien.

Representanter från Hjärta till Hjärta, Svenska kyrkan och Stadsmissionen deltar i resan tillsammans med borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt (M), Eva Lindh (S), Daniel Andersson (FP) och två tjänstemän från Linköpings kommun.

– Linköpings kommun gör resan för att bättre förstå hur vi ska hantera de frågor som uppkommer när vi dagligen ser människor tigga pengar på Linköpings gator. Vi har frågor om hjälp till självhjälp, skolgång och utbildning. Jag ser fram emot att möta företrädare som kan berätta om förhållandena i landet, säger Ann-Cathrine Hjerdt (M).

Under resan får besökarna från Linköping möjlighet att informera landshövdingar och borgmästare från flera byar och städer om syftet med resan och berätta om de insatser som görs i Linköping för dem som kommer hit.

På programmet står också fältbesök i samhällen och bosättningar, skolor och andra kommunala inrättningar samt tillfälle att studera företagande samt olika institutioner och organisationer. 

Sveriges ambassadör i Rumänien Anneli Lindahl Kenny och förste sekreterare på svenska ambassaden Alexander Peyre Dutrey deltar vid fältbesök. Tillsammans med den svenska delegationen har de anordnat en seminariedag på svenska ambassaden med deltagare från Sverige och Rumänien. Diplomater från andra europeiska länder har fått inbjudningar till seminariet.

– Jag hoppas att samtalen med lokala och nationella myndigheter kan bidra till att stärka de goda krafter som finns i regionen, säger Daniel Andersson (FP).

Tillsammans med Hjärta till Hjärta och Linköpings stadsmission kommer kommunen efter resan att diskutera fortsatta samarbetsmöjligheter kring utsatta EU-medborgare i Linköping. Bland annat ska kommunen arrangera en konferens under vintern 2014/2015 omkring dessa frågor.

– I Linköping finns ett välutvecklat samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationerna i dessa frågor. Det är jag glad för, säger Eva Lindh (S). Politiken kan inte se bort när utsatta människor behöver hjälp för att klara sitt liv och sin hälsa. Sverige och Europa ska tillsammans bekämpa fattigdomen och diskrimineringen.

För ytterligare information kontakta borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt, telefon 0761-04 58 00, kommunalråd Eva Lindh, telefon 013-20 70 52 (mobil anknytning) eller Daniel Andersson (FP), politisk sekreterare telefon 072-240 07 71

Bilder finns för nedladdning. Ange fotograf Mikael Good, Hjärta till Hjärta. Bilderna får publiceras men inte manipuleras.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.