Fackförbundet ST

Villkorsdumpning vid bolagiseringar

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 09:19 CEST

Sedan 2009 har cirka 12 000 statligt anställda berörts av bolagiseringar av statliga verksamheter och fler bolagiseringar är att vänta. Fackförbundet ST har inte något emot bolagiseringar eller omorganisationer av statlig verksamhet i sig – det viktiga är att en statlig verksamhet har den organisationsform och struktur som är lämpligast för verksamheten i fråga. ST vänder sig däremot starkt emot att STs motparter använder politiskt fattade beslut om bolagiseringar som intäkt för att under gällande kollektiv­avtals­period, då fredsplikt gäller, försämra anställningsvillkoren.

Några exempel på försämringar för våra medlemmar vid verksamheter som blivit bolagiserade är:

  • Färre semesterdagar
  • Högre pensionsålder
  • Kortare uppsägningstid

Frågan är dagsaktuell då det med anledning av bolagiseringar just nu sker förhandlingar om nya anställningsvillkor på ett flertal områden, exempelvis Infranord, NUAC och LFV. Dessutom kommer troligen en bolagisering av Metria att genomföras inom kort.

För framtiden är detta en fråga där alla drygt 200 000 statsanställda behöver få tydliga besked. Dels för att det i dagsläget är mycket oklart vilka statliga verksamheter som i framtiden är tänkta att bli aktuella för bolagisering men även för att det sker en villkorsdumpning för dem som blir kvar i statlig anställning efter att en del av verksamheten bolagiserats.

Fackförbundet ST efterlyser därför tydliga besked från politiker angående hur dessa ser på villkorsförsämringar vid bolagisering av statlig verksamhet samt vilka åtgärder de planerar att vidta för att förhindra att detta sker. I syfte att avkräva politikerna svar i dessa frågor har Fackförbundet ST i dagarna sänt ett öppet brev till samtliga riksdagspartier.

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST: Karin Morild, utredare, tfn. 070-669 18 27 eller Malin Brikell, press, tfn. 070-314 52 73.

Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org