Tedestrand coaching AB

Vilseledande forskning inom psykologin leder till ökad vilsenhet och skada.

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 08:59 CEST2013-06-27 09:00 Jan Lisspers, professor vid Mittuniversitetet, får 2 000 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka den individuella återhämtningsförmågans roll vid rehabilitering av stressutlöst ohälsa och utmattningssyndrom. En behandlingsmodell med avspännings- och återhämtningsövningar kommer också att tas fram, som ska kunna användas inom primär- och företagshälsovården. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/afaforsakring/image/view/jan-lisspers-professor-mittuniversitetet-campus-oestersund-avdelningen-foer-psykologi-209499

Ytterligare ett exempel på den kontraproduktiva psykologiska forskningen. 

Detta är vilseledande forskning som leder till vilseledande behandling för "1000e gången" i ordningen. Psykologer, forskare och andra har "lurats" att tro på dessa AD-HOC lösningar under en 100-årig vilseledande process som startades av Freud, därefter har man kollektivt fortsatt att lura sig själv och andra i ett vilseledande kretslopp av tankemönster.

Man ska ta fram en behandlingsform med avspänning och återhämtning som sannolikt inte kommer att leda till några större varaktiga - eller verkliga förbättringar utan endast tillfällig känslodämpning som alla behandlingar utan helhetskartan som visar hela processen uppnår - kontraproduktivt som alltid. Hur många liknande behandlingar har tagits fram? 1000-tals!! Hur ser den psykiska hälsan ut trots dessa 1000-tals "nya" liknande former? blir den bättre? Nej!  Vad är den felande länken?

Jan Lisspers, professor, Mittuniversitetet, Campus Östersund, Avdelningen för Psykologi måste först förstå att inget komplext problem någonsin lösts utan en visuell överblick som skapats först och som kan läras ut till patienten själv. I denna karta ingår allt som behövs inklusive avspänning, den visar också hur och var i processen den delen ska vara. Kartan visar hur alla delar ska processas i rätt ordning. så fort vi bryter ut något ur helheten så försvinner automatiskt all verklig kvalitet.

Hur ska Jan Lisspers och andra sakkunniga förstå detta?
Hur ska AFA  och alla andra som pumpar ut stora pengar förstå detta?

Det krävs att släppa greppet om föreställningen och lyssna ödmjukt utan att hålla fast vid den gamla uppfattningen - och det verkar vara mycket svårt oavsett högskolepoäng.

Om vi ska nå resultat måste alla ansvariga inklusive ovanstående kalibrera om sitt tänkande - oavsett hur många poäng man läst så är det en grundläggande illusion inbyggd i dessa psykologiska akademiska utbildningar - och den forskning som är grunden idag.


Anders Tedestrand


PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235