Miljödepartementet

Viltförvaltningsdelegationer inrättas för regionalt ansvar och lokalt inflytande

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 15:23 CET

Regeringen inrättar regionala viltförvaltningsdelegationer. Det är ett led i regeringens politik att förbättra förvaltningen av rovdjuren med regionalt ansvar och lokalt inflytande.

Regeringen fattade i dag beslut om en ny förordning om viltförvaltningsdelegationer. Viltförvaltningsdelegation är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Delegationerna ersätter nuvarande viltvårdsnämnder och regionala rovdjursgrupper. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper kommer viltförvaltningsdelegationerna inte enbart vara rådgivande, utan beslutande.

- Besluten ska fattas närmare människorna som är berörda. Det skapar en större acceptans för utvecklingen av livskraftiga rovdjursstammar i landet, säger miljöminister Andreas Carlgren.

En viltförvaltningsdelegations uppgift i fråga om allmän viltförvaltning är att besluta om övergripande riktlinjer för:

- viltförvaltningen inom länet,
- skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna,
- licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
- bidrag och om ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724).

Delegationens uppgift när det rör förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av
- länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, del mellersta och det södra, och
- den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen ska upprätta.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Det ska därutöver finnas fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget och en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet. Det ska också finnas en ledamot för vart och ett av följande intressen; jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism samt skogsnäring. Dessa ledamöter ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. En delegation i ett län med yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket och en delegation i ett län med fäbodbruk ska ha en ledamot som representerar fäbodbruket.  Även dessa ledamöter ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. I län med rennäring ska ledamöter utses efter förslag från både Sametinget och rennäringsorganisationer.

Den nya förordningen träder i kraft från den 1 februari 2010.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Malin Wik
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 24 17