Vägverket

Viltolyckor i Västerbottens län och Norrbottens län 1997 - 2001

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 11:46 CEST

Nu presenterar Vägverket Region Norr två rapporter om viltolyckorna i regioner 1997-2001. Rapporterna syftar till att ge samtliga aktörer ett underlag för det olycksförebyggande arbetet samt att även vara en grund för Vägverket Region Norrs egen strategi för att minska viltolyckor.

Viltolyckor står för betydande skador. I tabellen nedan redovisas antalet personer som har dödats och skadats svårt i viltolyckor i Västerbottens län respektive Norrbottens län under perioden 1997 – 2001. Förutom personskador innebär viltolyckorna betydande egendomsskador både för samhälle och trafikanter, men också för stort lidande för de drabbade djuren.

Resultatet i rapporten visar att:

Antalet älgolyckor har ökat under 1990-talet medan renolyckorna har minskat kraftigt.
Tunga fordon är överrepresenterade i viltolyckor.
Män är överrepresenterade i viltolyckor.
Älgolyckorna inträffar främst under höst/vinter medan renolyckorna främst är koncentrerade till vinterperioden.
Viltolyckor inträffar vanligtvis i mörker och vid uppehållsväder.

Du hittar rapporterna här:
http://www.vv.se/aktuellt/pressmed/pdfdokument/viltolyckor_AC.pdf http://www.vv.se/aktuellt/pressmed/pdfdokument/viltolyckor_BD.pdf.

Frågor besvaras av stf. chef för trafikavdelningen Vägverket Region Norr, Ove Lundberg, 0920 – 24 38 79, 070 – 635 91 94