Nationella Viltolycksrådet

Viltolyckorna fortsätter att öka kraftigt

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 11:50 CET

Den preliminära sammanställningen av rapporterade viltolyckor visar en stark ökning för de två senaste åren. Bara under 2009 ökade viltolyckorna med drygt 4000 till rekordsiffran 44366.

Den största procentuella ökningen svarar trafikolyckor med hjortdjur och vildsvin för.
– Antalet trafikolyckor med vilt måste minska, säger länspolismästare Håkan Karlsson, nytillträdd ordförande för Nationella Viltolycksrådet.
Viltolycksrådet medlemmar samverkar i kampanjer, upplysningsverksamhet och naturligtvis genom att genomföra egna insatser som ligger inom respektive medlemsorganisations ansvarsområde.

– Det är många faktorer som samverkar som gör att viltolyckorna ökar. Den höga siffran kan till viss del bero på att fler anmäler viltolyckor, berättar Lars Sävberger, verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet.

Mycket snö leder till fler djur vid vägarna
Samtidigt ökar viltstammen, framförallt hos flockdjuren, vildsvin och hjort.
– Eftersom viltstammen ökar blir konkurrensen om revir och mat samt antalet djur på våra vägar större. En snörikvinter som denna vinter bidrar till att fler djur rör sig på våra vägar. Då slipper de att gå i djup snö samtidigt som de får tillgång till saltet som sprids på vägarna. Om bilisterna håller för hög hastighet på vägarna hinner de inte bromsa i tid när ett vilt dyker upp på vägen och då är en olycka ett faktum, fortsätter Lars Sävberger..

Ändrad lag från 1 januari 2010 – rapportera sammanstötning med vilda djur*
Nationella Viltolycksrådet kommer att, i samband med medlemsorganisationernas gemensamma viltolyckskampanjer, uppmärksamma den lagskärpning som har skett fr.o.m. den 1 januari i år. Trafikanterna är numera skyldiga att rapportera sammanstötningar med vissa vilda djur* till Polisen.
– Under 2010 fortsätter alla medlemsorganisationer att arbeta aktivt för att få trafikanterna mer medvetna om viltolycksproblemet och bli än mer uppmärksamma och försiktiga på våra vägar, säger Håkan Karlsson. Bland annat kommer Polisen därför att öka andelen hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägavsnitt..

Markera olycksplatsen
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter. Dessutom måste olycksplatsen markeras så att polis och eventuella jägare kan lokalisera platsen snabbt. Markeringsremsor kan hämtas på Bilprovningens stationer.

Viltolycksstatistik 2003-2009

År Älg Hjoty Rådjur Vildsvin Rovdjur/övriga Totalt antal viltolyckor
2009 5761 1160 33798 3085 53/509 44366 (prel. Siffra)
2008 5118 916 30982 2464 43/512 40035
2007 4635 670 28243 1583 35 35166
2006 4957 602 27706 1020 39 34324
2005 4092 580 27761 987 32 33452
2004 4641 513 28430 670 31 34285
2003 4224 433 27805 755 24 33241

Fakta om Nationella Viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Rikspolisstyrelsen är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

Ett av Nationella Viltolycksrådets delmål är att antalet döda människor i viltolyckor ska halveras till 2018 från 2007 års nivå.

Nationella Viltolycksrådet sammanställer statistik baserad på antalet polisrapporterade viltolyckor.

För mer information kontakta
Verksamhetsledare Lars Sävberger, Rikspolisstyrelsen, tfn. 08-545 729 32
Vildsvinsfrågor Christer Pettersson, Naturvårdsverket, tfn. 08-698 13 64.
Vägar och miljö Claes Tingvall, Vägverket, tfn. 0243-75810
Jakt, vilt Daniel Ligné, Sv. Jägareförbundet, tfn. 070-330 06 73
Ulf Kallin, Jägarnas Riksförbund, tfn. 070-898 28 77
Thomas Modin, Länsstyrelserna, tfn. 070-519 79 99

Skog, jordbruk Christer Kalén, Skogsstyrelsen, tfn. 070-517 73 70
Börje Waldebring, LRF, tfn. 070-664 76 55

Trafiksäkerhet Nils Petter Gregersen, NTF, tfn. 070-541 20 95
Cecilia Blom Granlund, Bilprovningen, tfn. 0706-87 03 66

Larmfrågor 112 Hans Reschke, SOS Alarm AB, tfn. 070-548 68 40

Regionala råd Kontaktuppgifter finns på Viltolycksrådets webbsida
www.viltolycka.se under rubriken länsanvariga.
(Polisen är sammankallande för resp. råd)
Länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se

*) Vilda djur enligt jaktförordningen §40 är:
björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

För mer information kontakta: Lars Sävberger, Rikspolisstyrelsen, telefon 08-545 729 32.
Länsvis olycksstatistik, lokala kontaktpersoner och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.nationellaviltolycksradet.se och www.polisen.se

I Nationella Viltolycksrådet ingår Rikspolisstyrelsen, Vägverket, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Naturvårdsverket, Bilprovningen, SOS Alarm, NTF, Lantbrukarnas Riksförbund, Skogsstyrelsen, Banverket och Älgskadefondsföreningen.