Älgskadefondsföreningen

”Viltolycksnotan 2009” – 925 miljoner

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 08:30 CET

Varje år tar Älgskadefondsföreningen, med hjälp av uppgifter från Länsförsäkring Kronoberg, fram Sveriges ”viltolycksnota”. 2009 års ”nota” ökar med 93 miljoner kronor, jämfört med 2008, och uppgår till rekordsumman 925 miljoner kronor.

Tidigare i år har det rapporterats att det skedde rekordmånga polisrapporterade viltolyckor på de svenska vägarna förra året. Varje viltolycka kan vara en mycket traumatisk upplevelse för den som drabbas. Men tyvärr slutar ofta olyckan också med en ekonomisk smäll. Älgskadefondsföreningen och Länsförsäkring Kronoberg har tagit fram genomsnittskostnaden för de olika viltslagens olyckor och jämfört totalkostnaderna för viltolyckorna 2009 med föregående år. Resultatet visar på en dramatisk kostnadsökning på 93 miljoner kronor.

- Stoppas inte denna utveckling kommer det att tvinga fram höjda försäkringspremier. Viltstammens ökning medför dessutom fler mänskliga tragedier och stora skador på jord- och skogsnäring. Trenden måste vändas, säger Fredrik Valgren, motorskadechef på Länsförsäkring Kronoberg.

Älg
Materiella kostnader 2009 (hela landet)*: 5 761 st x 28 451 kr = 163 906 211 kr
Materiella kostnader 2008 (hela landet)*: 5 118 st x 28 451 kr = 145 612 218 kr
Förändring i kr*: +18 293 993 kr

Rådjur
Materiella kostnader 2009 (hela landet)*: 33 798 st x 19 524 kr = 659 872 152 kr
Materiella kostnader 2008 (hela landet)*: 30 982 st x 19 524 kr = 604 892 568 kr
Förändring i kr*: +54 979 584 kr

Vildsvin
Materiella kostnader 2009 (hela landet)*: 3 085 st  x 32 975 kr = 101 727 875 kr
Materiella kostnader 2008 (hela landet)*: 2 462 st x 32 975 kr = 81 184 450 kr
Förändring i kr*: +20 543 425 kr

* För antal och kostnad för resp. län se bifogad bilaga

Den stora kostnadsökningen är en naturlig följd av de senaste årens ökande antal viltolyckor i landet. Man ska hålla i minnet att ”viltolycksnotan” inte tar med kostnader för sjukvård, rehabilitering och andra olycksrelaterade utgifter, utan bara vagnskadekostnaderna för fordon. Adderar man samtliga kostnader som viltolyckorna orsakar så överskrider ”notan” 3 miljarder kronor årligen, enligt Vägverkets egna uppskattningar.

- Ett ökat engagemang, från regeringen, för att vända viltolyckstreden vore ett välkommet vallöfte som både skulle gynna statens och den enskilde trafikantens plånbok, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen

För vidare information:
Andreas Lindfors, informatör
Älgskadefondsföreningen
Tfn: 0474-102 37
Mob: 070-564 34 67
E-post: andreas@aelgen.se
Hemsida: www.aelgen.se/press

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har mer än 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.