Bilprovningen

Viltolycksvecka 27 september-3 oktober

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 15:05 CEST

Viltolyckorna ligger konstant på en hög nivå, visar den nationella statistiken. Bara i år har fram till och med augusti anmälts nästan 29.000 olyckor till Polisen, där vilda djur varit inblandade.

Bilisterna måste bli än mer försiktiga på viltolycksdrabbade sträckor. Detta uppmärksammas i den Viltolycksvecka, som Nationella Viltolycksrådet har under tiden 27 september – 3 oktober.

- Antalet trafikolyckor med vilt är oroande högt, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Viltolycksrådet. Vi ser åter en ökning av olyckor med älg. Den vanligaste sammanstötningen är dock fortfarande med rådjur. Hittills i år har över 20000 olyckor med rådjur har anmälts.

Vi genomför nu viltolyckskampanj under en vecka för att trafikanterna ska bli än mer uppmärksamma på att det hela tiden finns vilda djur på och omkring våra vägar. I årets kampanj vill vi särskilt uppmärksamma de fem farligaste vägsträckorna för viltolyckor i varje län.

- Olyckorna måste bli färre. Människor blir skadade och kanske invalider för livet och djur lider. För samhället kostar det mycket pengar och försäkringskostnaderna är också höga, konstaterar Håkan Karlsson, Länspolismästare i Norrbottens län och ordförande i rådet.

Kampanjen, som är rikstäckande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 13 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisdistrikt kommer att genomföra hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. Trafikverket, som också är medlem i rådet, sätter upp speciella kampanjskyltar vid de fem farligaste vägsträckorna i de olika länen. Vägsträckorna finns också inlagda på Viltolycksrådets hemsida. www.viltolycka.se

- Bilisterna måste ta viltvarningsskyltarna på allvar och bli mera uppmärksamma så att man så att säga vidgar sina vyer och spanar av vägen och dess omgivning när man passerar en varningsskylt, säger Lars Sävberger.

Om olycka ändå är framme
Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska det ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Dessutom måste olycksplatsen markeras. Markeringsremsor kan hämtas på Bilprovningens stationer och innehåller värdefull kontaktinformation om olyckan är framme.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet
Rådet är ett samarbetsorgan mellan 13 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Rikspolisstyrelsen är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

Ett av Nationella Viltolycksrådets delmål är att antalet döda människor i viltolyckor ska halveras till 2018 från 2007 års nivå.

Nationella Viltolycksrådet sammanställer statistik baserad på antalet polisrapporterade viltolyckor.

För mer information kontakta
Verksamhetsledar Lars Sävberger, Rikspolisstyrelsen, telefon: 08-545 729 32
Regionala rådens ansvariga Kontaktuppgifter finns på Viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se under rubriken länsanvariga.
(Polisen är sammankallande för resp. råd)

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på www.viltolycka.se

* Vilda djur enligt jaktförordningen §40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.