Vägverket

Viltstängsel borttaget på E4 Skellefteå - Byske

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 12:00 CET

Under tiden som ombyggnad av väg E4 på sträckan Skellefteå - Kåge - Byske i Västerbotten pågår kommer viltstängslet att vara borttaget. På vägavsnittet E4 Skellefteå – Kåge pågår bygget fram till oktober 2005 och på sträckan E4 Kåge-Byske pågår bygget till sensommaren 2004.

Trafikanterna uppmanas under tiden att följa trafikhänvisningarna på dessa delsträckor och samtidigt tänka på viltfaran.

Frågor, tips och synpunkter som berör vägbygget – ring kontaktperson Ragnar Granberg, Vägverket Region Norr, tfn 0920-24 37 00 vx.

Vägfrågor besvaras dygnet runt av Trafikinformationscentralen på
tfn 020-22 77 66.

Vägverket Region Norr