Vimmerby kommun

Vimmerby kommun säljer Astrid Lindgrens Värld

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:55 CEST

Sedan 1999 har Vimmerby kommun ägt och drivit Astrid Lindgrens Värld, men efter nio år säljer man nu teaterparken till familjeföretaget Saltkråkan AB för 22,5 miljoner kronor. Enligt framförhandlat avtal, är parterna överens om att vinster som skapas i bolaget även i fortsättningen ska återinvesteras i Astrid Lindgrens Värld.

Vimmerby är Astrid Lindgrens stad. Det var här den världsberömda författarinnan föddes för över hundra år sedan. Staden och människorna som levde här inspirerade Astrid Lindgren till många av de miljöer och karaktärer som finns beskrivna i hennes böcker. Därför kan man säga att Astrid Lindgrens Värld finns både på riktigt och som ett uppskattat besöksmål. Utan tvekan har Astrid Lindgren själv och den teaterpark som bär hennes namn, en mycket stor betydelse för Vimmerby kommun.

Besöksnäringen har inte bara satt Vimmerby på kartan, den ger också förutsättningar att skapa långsiktigt hållbara arbetstillfällen samt ekonomisk tillväxt inom servicenäringar och handel. Astrid Lindgrens Värld står nu inför en händelserik period, med mycket stora satsningar och investeringar. Det är mot denna bakgrund man ska betrakta de diskussioner som under det senaste året förts kring kommunens ägarroll. Hur skapar man de bästa förutsättningarna för Astrid Lindgrens Värld att utvecklas inför framtiden?

- "Nu har vi kommit till ett vägskäl där en fortsatt utveckling kräver betydande insatser av kapital, och driften av en teaterpark är inte en prioriterad uppgift för kommunen" säger kommunalråd Carl-Axel Centerstig.

I detta sammanhang ser kommunen Saltkråkan AB som det mest naturliga, och ur ett kommunalt perspektiv, mest önskvärda ägaralternativet. Försäljningen förutsätter att det slutliga avtalet godkänns av kommunens beslutande organ och Saltkråkan AB:s styrelse. Kommunens roll i det framtida arbetet är att utveckla och understödja en utveckling av Astrid Lindgren-anknuten verksamhet i Vimmerby, att vara drivande i frågor som rör infrastruktur och kultur; icke-kommersiella verksamheter som bygger varumärket Vimmerby samt stödjer framväxten av besöksnäringen.

Den starka ställning som Astrid Lindgrens Värld har idag hade inte varit möjlig om inte bolaget sedan starten kunnat driva sin verksamhet utan att lämna ersättning för nyttjandet av figurer och rättigheter. Astrid Lindgren personligen och Saltkråkan AB har haft en avgörande betydelse för bolagets möjligheter att utvecklas, Vimmerby kommun ser Astrid Lindgrens Värld som navet kring vilket utvecklingen av besöksnäringen ska byggas.