Energikontoret i Mälardalen

Vindkraft Öst – Ett rivstartsprojekt för att utveckla det hållbara vindbruket

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2012 08:12 CET

Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret Regionförbundet Örebro ska under 2012-2013 genomföra ett rivstartsprojekt för att bygga upp ett regionalt nätverk som drivkraft och främjare för en offensiv och hållbar utveckling av vindbruket i Södermanland-, Uppsala-, Västmanland- & Örebro län – Vindkraft Öst.

Det hållbara vindbruket och dess potential är en viktig lösning för flera av de miljöutmaningar vi står inför i dag. Genom att katalysera och skapa incitament för utvecklingen av det regionala vindbruket kan vi bidra till de nationella miljömålen och skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

I ett nationellt perspektiv är vindkraften i Södermanland-, Uppsala-, Västmanland- & Örebro län relativt outvecklad. Potentialen för tillväxt är god på grund av den teknikutveckling som skett med högre och effektivare vindkraftverk som även ger lönsamhet i inlandslägen.

- I regionen planeras just nu många vindkraftsprojekt. Vi vill genom projektet skapa förutsättningar för ett förbättrat samarbete mellan olika vindkraftsaktörer med målet att få en bättre acceptans, men även större andel lokalt ägande och därmed en långsiktigt hållbar utveckling av vindbruket i regionen, säger Peter Åslund, enhetschef Regionförbundet Örebro.

Syftet med Vindkraft Öst är att utifrån regionala behov och förutsättningar stödja och leda en process som skapar ett samlande och samverkande regionalt nätverk för en offensiv och hållbar utveckling av vindbruket i Södermanland-, Uppsala-, Västmanland- & Örebro län. Vindkraft Öst ska med utgångspunkt i denna process och utifrån tidigare gjorda erfarenheter beskr iva en metod för hur samordning och resurser på lokal och regional nivå kan mobiliseras för att driva vindbrukets utveckling framåt.

- I vår region har vi en unik möjlighet att ta till vara på våra styrkor och de erfarenheter som gjorts på andra håll och tillsammans skapa en hållbar utveckling av vindbruket ur energiförsörjnings-, sociala- och miljömässiga perspektiv, säger Lars Johansson, Energikontoret i Mälardalen.

Vindkraft Öst är ett projekt som i huvudsak finansieras via det nationella Nätverket för vindbruk som arbetar för en ökad utbyggnad av vindkraft. Syftet med nätverket är att sprida kunskap och information om vindkraft och stödja regionala initiativ av nationell betydelse. Nätverket för vindbruk har bildats på uppdrag av regeringen.

Kontaktuppgifter:
Lars Johansson
Tel nr: 070-104 57 10
E-post: lars.johansson@energikontor.se

Peter Åslund
Tel nr: 070-817 44 70
E-post: peter.aslund@regionorebro.se

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen.