Greenpeace Sverige

Vindkraft står för en femtedel av världens el år 2030

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 16:30 CEST

Peking 2010-10-12
Vindkraft kan förse 12% av den globala efterfrågan på el fram till 2020, och så mycket som 22% år 2030, enligt en ny studie som publiceras idag av Global Wind Energy Council och Greenpeace International. I processen kan 50-75% av industriländernas utsläppsminskningslöften nås och hundratusentals jobb knutna till vindindustrin skapas.


"Global Wind Energy Outlook 2010" (GWEO 2010) konstaterar att vindkraften skulle kunna spela en viktig roll i att tillfredsställa världens ökande efterfrågan på energi, samtidigt som stora minskningar av växthusgasutsläpp nås. De 1000 GW vindkraftskapacitet som beräknas kunna installeras senast 2020 skulle spara så mycket som 1,5 miljarder ton CO ₂ varje år. Dessa minskningar skulle utgöra 50-75% av de samlade utsläppsminskningar industriländerna åtagit sig till 2020 efter Köpenhamnsmötet
Till år 2030 skulle totalt 34 miljarder ton CO ₂ kunna sparas i samband med att 2.300 GW vindkraftskapacitet installeras.

- Vindkraften kan bidra enormt till både global elproduktion och koldioxidminskningar - men det behövs politiskt engagemang om det ska gå, säger Steve Sawyer, GWEC: s generalsekreterare. Vindkraft ger regeringar ett bärkraftigt alternativ att ta itu med vår tids utmaningar och vara en del av den energirevolution vår planet behöver.

Förutom miljövinsterna är vindenergi på väg att bli en betydande faktor i den globala ekonomiska utvecklingen. Idag arbetar kring 600.000 ’green collar workers’ med vindenergi, både direkt och indirekt. År 2030 beräknas antalet arbetstillfällen öka till över 3 miljoner.

- År 2010 sätts en ny vindturbin upp ungefär var 30:e minut, varav en av tre turbiner uppfördes i Kina. År 2030 kan marknaden vara tre gånger större än idag, med € 202 miljarder i investeringar, säger Sven Teske, senior energiexpert på Greenpeace International.

Rapporten lanserades i Peking inför arrangemanget China Wind Power 2010. Kina är nu världens största vindkraftsmarknad, och har världens största tillverkning av vindkraftturbiner. GWEO 2010 prognoserna en ökning med upp till tio gånger den nuvarande installerade kapaciteten i Kina år 2020, upp från bara 25 GW i slutet av 2009 (2).

- Intressant att notera är att en stor del av tillväxten för vindkraft sker utanför den industrialiserade världen. År 2030 räknar vi med att runt hälften av världens vindkraftverk kommer att finnas i utvecklingsländer och tillväxtekonomier.

KONTAKT:
Sven Teske, Greenpeace International renewable energy campaign, + 31 62129 68 94
Angelika Pullen, GWEC, +32 473 947 966, angelika.pullen@gwec.net

Jesper Liveröd, pressekreterare, 070 340 54 14