Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Vindkraften - ett hagelskott mot landsbygden

Pressmeddelande   •  Maj 03, 2012 06:17 CEST

I en ny artikel på SvD Brännpunkt pekar Kungliga Vetenskapsakademien på att den massiva vindkraftsutbyggnaden i Sverige sker utan en genomtänkt strategi. Utbyggnaden är överdimensionerad, onödig och kostsam för samhället menar man bland annat.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd erfar att den också drabbar landsbygden mycket hårt med omfattande förstörelse av natur- och livsmiljöer som följd, överallt i Sverige. 150 000 svenskar riskerar att drabbas - ett hagelskott mot landsbygden.

Kungliga Vetenskapsakademien pekar också på att:

  • Våra svenska koldioxidutsläpp minskas inte med hjälp av vindkraft. Praktiskt taget all el som produceras i Sverige är redan koldioxidfri.
  • Vi behöver inte mer el. Vi går mot ett stort elöverskott redan utan vindkraften.
  • Sverige klarar EU-kravet på 50 % förnybar energi med råge utan vindkraften.
  • Vindkraften är dyr. Den överdimensionerade vindkraftsutbyggnaden skulle inte kunna ske utan elcertifikatstödet. Dessutom orsakar vindkraften stora kringkostnader i form av fler nätanslutningar, elledningar och reglerkraft.
  • Svenska koldioxidutsläpp reduceras inte genom vindkraftsexport till utlandet eftersom minskningen tillgodoräknas det ”mottagande” landet.

Kungliga Vetenskapsakademiens klargöranden stämmer väl med Föreningen Svenskt Landskapsskydds uppfattningar.

Föreningen Svenskt Landskapsskydds vision:

Ett levande landskap som präglas av vår svenska natur och vårt kulturarv och där storskaliga etableringar av nya verksamheter styrs av förnuft och dialog

www.landskapsskydd.se