Svensk Vindkraftförening

Vindkraftsservice – en kassako

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 07:00 CET

Tillverkarna av vindkraftverk tjänar grova pengar på vindkraftens popularitet, inte minst på den service man gör. Serviceavtal för mångmiljonbelopp och dålig kvalitet i konstruktioner gör konsumenter och producenter av vindkraftsel till förlorare, visar en granskning av tidningen Svensk vindkraft.

Suget efter vindkraft är större än någonsin. Både hushåll och politiker vill ha ökad mängd av denna förnybara energi. Resultatet är en utbyggnad i accelererande takt. Samtidigt sviker tillverkare som de Sverigepopulära Enercon, tillverkare av tyska kvalitetsvindkraftverk.

Över en miljon betalar en vindkraftägare av ett 2MW-verk med fullserviceavtal vartannat år, till Enercon. Ändå saknas insyn i vilken service man får och väntetid vid driftstopp. Ofta gör det att vindkraftverken inte levererar maximal mängd el till näten.

Dessutom är detta en marknad som saknar garantier och straffavgifter när vindkraftverk inte kommer igång vid etablering. Slutbesiktningar med 200 punkter av underkända moment och tillrättalägganden som dröjt både månader och år innan allt har åtgärdats förekommer, visar tidningen Svensk vindkrafts oberoende granskning av branschen.

Nu kräver entreprenörer och vindkraftsägare bättre villkor och effektivare hantering för att förnybar el från vindkraft ska komma de svenska hushållen till godo.

– Situationen är helt oacceptabel. Vi är besvikna och arga! Vindkraften ska komma alla till godo, inte bara några få storföretag som genom sin storlek kan ställa tuffare krav. Nu kräver vi att branschen öppnar upp för bättre service och underhåll. Ett led i detta är att oberoende firmor får tillgång till komponenter, dokumentation o.s.v. Detta gäller alla leverantörer, för att kunna utveckla och stärka vindkraftsägarnas situation. Om inte så kommer detta att slå tillbaka mot aktörerna som inte sköter sig, inte minst när marknaden tillförs nya tillverkare av vindkraftverk som förväntas komma, säger Fredrik Lindahl, ordförande i Svensk vindkraftförening.

Tidningen Svensk vindkrafts granskning av tillverkarnas marknad publiceras den 9 november 2010. Läs tidningsartiklarna på föreningens hemsida, svensk-vindkraft.org.

Vid frågor eller för intervju, kontakta ordförande Fredrik Lindahl, telefon 0704 449 094 eller epost: fredrik@slitevind.se

____________________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraft är den ledande tidskriften för vindkraftsbranschen i Sverige. Här får du det senaste om marknadens utveckling, teknik och produkter samt reportage från de hetaste mötesplatserna i branschen. Tidningen är fristående från företagsintressen och kan därför kritiskt granska vindkraftsbranschen med ett oberoende perspektiv.

Bifogade filer

PDF-dokument