Vingåkers kommun

Vingåkers kommun i framkant med energisnålare belysning i skolorna

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:40 CEST

Vingåkers kommun har sedan fler år tillbaka målmedvetet arbetat med att sänka både energikostnaderna och minskad miljöpåverkan inom de kommunala verksamheterna.

Rolf Jonsson, enhetschef på tekniska förvaltningen, har varit drivande i tidigare projekt där uppvärmningen av kommunens lokaler utvecklats till att styras centralt och digitalt. Nu senast så är det arbetet med belysningen som ses över och man har valt att starta med kommunens högstadieskola, Vidåkersskolan. Det är tänkt att fortskrida med övriga kommunala lokaler, men i dagsläget får man ta det bitvis eftersom det även innebär en större investeringskostnad.

Henrik Högberg som är kommunens elektriker har även han varit involverad i arbetet kring energisnålare verksamhet. Han är den som praktiskt varit med och arbetat och han berättar om den nya belysningen; - När siste man larmar på kvällen släcks all korridors- och trapphusbelysning automatiskt. Om larmet skulle gå eller när man larmar av, tänds belysningen automatiskt. Därefter styrs belysningen av rörelsedetektorer. Om ingen rör sig i korridoren under 15 minuter reduceras ljusstyrkan till 10 % och hålls på den nivån tills någon åter passerar belysningen.

På Vidåkersskolan har förutom belysningen i trapphus och korridorer även belysningen i NO-salarna bytts ut. Samtliga klassrum här har fått ny armatur som både är energisnålare men även inställda på rätt lux anpassad efter elevernas behov. Dessutom styrs armaturens placering av hur starkt den sen ska lysa inne i klassrummet. De närmast fönstret anpassas efter ljuset utifrån och lyser svagare än belysningen längre in i rummet. - Även här släcks ljuset helt efter 15 minuter om någon skulle glömma att släcka efter lektionens slut, fyller Henrik i.

Med den nya investeringen kommer Vingåkers kommun att tjäna mer än 60 % energi på belysningen i Vidåkersskolan.

Att belysningen i praktiken tänds en gång om dagen, och därefter endast reglerar ljusstyrkan, ger en längre livslängd på armaturen och även längre intervaller mellan service på den.
Den äldre armaturen, T-8 armaturen 2x36 w, drar vid kontinuerlig drift cirka 96 w mot den nya T-5 armatur 2x28 w, som vid kontinuerlig drar drift cirka 62 w. Skillnaden per armatur blir därför cirka 30 % lägre effektåtgång men cirka 20 % bättre ljusutbyte.

I takt med att den äldre belysningen i skolan blir uttjänt kommer den att bytas ut mot den nya tekniken. När Vidåkersskolans belysning är utbytt kommer arbetet fortsätta att investera i övriga skolor.

För mer information:

Rolf Jonsson, enhetschef tekniska förvaltningen, tfn 0151-191 43, mobil 070 - 581 86 19. Mail: rolf.jonsson@vingaker.se

Henrik Högberg, elektriker Vingåkers kommun, mobil 070-514 28 98
Mail: mailto:henrik.hogberg@vingaker.se

För mer information om pressmeddelandet:

Maria Pestrea, informationssekreterare. Tfn 0151-191 19, mobil 070-662 95 90. Mail: maria.pestrea@vingaker.se