Vingåkers kommun

Vingåkers kommun satsar på att sänka bränsleförbrukningen med 5 %

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 09:05 CET

Detta genom en riktad insats i så kallad Sparsam körning för kommunens anställda som kör mycket i tjänsten.

Personal som kör mycket i tjänsten (till exempel hemtjänsten, skolledare, miljöinspektörer och IT-tekniker) har erbjudits att gå utbildningen Sparsam körning under året.

När projektet är genomfört vid årets slut är ambitionen att 150 av kommunens cirka 750 anställda ska ha gått utbildningen. Vanligtvis ger utbildningen 7-10 % minskad energiförbrukning vid bilkörning.  

Utbildningen startade med sina första förare vecka 9 och kommer att fortsätta under hela året.

 

FAKTA: Hela projektet finansieras av Energimyndigheten som en del av energieffektiviseringsstödet som kommunen får. I Energi- och miljöplan för Vingåkers kommun 2012-2014 finns målet uppsatt
att minska energiförbrukning för leasingbilar med 5 %. Utbildningen genomförs av Utbildningscenter för yrkestrafik AB och består både av teori och körning.

För mer information: Sara Andersson, energi- och klimatrådgivare, tfn 0151-191 58 eller sara.andersson@vingaker.se