Djupfrysningsbyrån

VINN UTAN SVINN - representanter för livsmedelsbranschen träffar Eskil Erlandsson

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 13:03 CEST

Representanter för livsmedelsbranschen avrapporterade fredagen den 25 maj resultatet av matlandsprojektet VINN UTAN SVINN.

Avrapporteringen gjordes till landsbygdsminister Eskil Erlandsson som i flera sammanhang manat till kraftsamling (bla vid interpellationsdebatten 11 november 2011) för att minska matsvinnet.

Vid uppvaktningen redogjorde Djupfrysningsbyråns ordförande för den nyligen framtagna vägledningen till hur man slänger mindre mat i restauranger och storkök.

Hela 40 procent av matsvinnet uppstår före servering. Alltså innan maten ens kommit till tallriken. Det kastas alldeles för mycket mat. Det måste vi ändra på, säger Henrik Julin, ordförande i Djupfrysningsbyrån. Henrik är till vardags försäljningsdirektör i Procordia Food, ett företag som bland annat lyckats halvera sina kassationer på tre år.

I boken (www.djupfrysningsbyran.se)  intervjuas bl a stjärnkocken Fredrik Eriksson, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och skolkökschefen Anna Nordqvist som tycker att matrester sporrar till nya idéer. Abba och Allwin visar hur man kan göra gott med överskott.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson välkomnar Djupfrysningsbyråns nya ”verktygslåda för svinnbekämpning” med filmer & böcker som både inspirerar och ger praktisk vägledning. Ministern beskriver i boken hur man kan förena hans motto ”bruka utan att förbruka” med livsmedelskedjans gemensamma projekt VINN UTAN SVINN. Det handlar i grunden om sunt förnuft; det är resursslöseri att kasta mat. Det är också en etisk fråga att vi bättre måste nyttja våra resurser för att mätta en växande global befolkning. Globalt försvinner eller förstörs 30 procent av livsmedelsproduktionen mellan jord och bord.

Landsbygdsministern säger i en kommentar att;

 Det som gläder mig mest är att alla aktörerna både vill och kan samverka.  Det sjuder av arbetsglädje i Matlandet Sverige och svinnbekämpning genomsyrar som en grön tråd hela livsmedelskedjan. Mat ska inte kastas i onödan. Det är ett oförsvarligt resursslöseri. Jag är nöjd först när vi inte har något onödigt svinn i livsmedelskedjan.

VINN UTAN SVINN är ett av tre projekt som Djupfrysningsbyrån driver inom ramen för sinn roll som kunskapscenter för alla i värdekedjan kring svinn, teknisk utveckling av frysmetoder, branschriktlinjer för och utbildning kring obruten kyl- och fryskedja

Djupfrysningsbyrån är en lämplig aktör för svinnbekämpning, detta då man har en unik branschrepresentativitet med medlemmar från alla delar i värdekedjan - fabrikanter, grossister, transportörer, kedjor, insatsleverantörer för både foodservice och retail.

Djupfrysningsbyrån har verkat sedan 1953 och är huvudman för allt som rör det logistiska flödet för en obruten kyl- och fryskedja, såväl som för fisk- och skaldjur med bland annat branschriktlinjer och mätmetoder för avglasering och för hur man skall hantera temperaturintegratorer.


Mer information lämnas av projektledning:
Fredrik Strömblad, verksamhetsansvarig Djupfrysningsbyrån,
telefon: 070 735 40 70 och Håkan Björklund, Livsmedelsföretagen 08-7626520

Djupfrysningsbryån är initiativtagare och genomförare av projektet, med ekonomiskt stöd från Jordbruksverket inom ramen för regeringssatsningen Sverige – det nya matlandet. Övriga samarbetspartners är Visita, Martin & Servera, Atria Foodservice, Feldt’s Fisk & Skaldjur, Ardo, Procordia Food, Menigo Foodservice, Scan, Findus, Lantmännen Kronfågel, Lantmännen Unibake, Lantmännen Cerealia och Livsmedelsföretagen.