Norrköpings kommun

Vinn-vinn-situation för förskola och arbetslösa

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 12:51 CET

Det saknas personal inom förskolan, samtidigt som många unga står utanför arbetsmarknaden. För att matcha dessa skapades en arbetslivsintroduktionsutbildning med både studier och arbete. Något som gett lyckat resultat för både förskola och ungdomar.

Att få skapa arbete för unga och täcka personalbehovet inom utbildning är två viktiga uppdrag inom kommunen. Med riktade insatser finns det möjlighet att komma en bit på vägen med båda delarna. Men långt ifrån alla arbetsmarknadsinsatser lyckas.

– Mycket ska stämma. Utbildningen ska hålla hög kvalitet, lärarna ska lyckas motivera eleverna och handledarna på arbetsplatserna ska känna sig engagerade och delaktiga. I vår nyligen avslutade arbetslivsintroduktionsutbildning med inriktning mot förskolan, där vi på kommunen jobbat tillsammans med arbetsförmedlingen, lyckades vi få alla pusselbitar att stämma. Tack vare ett gediget förarbete och engagemang från alla inblandade, säger Kenneth Holmberg, utvecklingsstrateg på utbildningskontoret.

Anställningarnastartade i januari 2014. Av de 100 unga, mellan 20-25 år, som visade intresse för att delta valdes 22 stycken ut efter intervjuer och noggranna urval. Av dessa var ca hälften män och hälften kvinnor.

Under ett år har ungdomarna två dagar i veckan studerat i Hagagymnasiets lokaler under ledning av lärare från utbildningen ”Ledarskap” (tidigare barn och fritid).Resterande tre dagar i veckan var de ute på olika förskolor där två och en halv dag var arbete och en halv dag var arbetsplatsförlagt lärande. Med det här upplägget fanns en tydlig och bra koppling mellan utbildning och arbete, något som var positivt för alla parter.

Av de 22 ungdomarna fullföljde 19 stycken hela utbildningen. De tre som slutade gick över till högskolestudier. Det här är ett mycket bra resultat! 

– Vi ser det som mycket positivt att så många av ungdomarna kommer att läsa till förskollärare, vidareutbilda sig till barnskötare, gå med i vår vikariebank eller läsa vidare på högskolan mot annan inriktning. Fortsatta studier går ju jättebra att kombinera med arbete via vår vikariebank. Förskolecheferna är väldigt måna om att behålla alla de kompetenta ungdomarna som arbetat hos dem under utbildningen och flera har efter avslutade studier direkt fått fasta vikariat på någon förskola, säger Stina Fogel, HR-utvecklare personalkontoret.

Upplysningar:
Kenneth Holmberg
Titel: utvecklingsstrateg, utbildningskontoret
Telefon: 011- 15 24 21

Stina Fogel
Titel: HR-utvecklare, personalkontoret
Telefon: 011-15 77 23
____________________________________________________________
Avsändare: Jessica Holm, presskommunikatör
Telefon: 0733-422 875

Foto: Eleverna på arbetslivsintroduktionsutbildningen med inriktning mot förskolan tog 500 gymnasiepoäng samtidigt som de praktiserade på olika förskolor.

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!