Alecta

Vinnande värderingar

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 12:52 CET

Det är en utmaning att utse "Sveriges bästa arbetsplats" bland många väl fungerande arbetsplatser. Till sin hjälp har jury och examinatorer sex viktiga värderingar som bör genomsyra verksamheten hos vinnaren. Om det här låter som din arbetsplats har ni goda odds:

Engagerat ledarskap
Ledarskapets viktigaste uppgift är att tydliggöra målen och riktningen för hela verksamheten. Det kännetecknas av ett personligt engagemang från ledningen att involvera alla medarbetarna.

Långsiktigt tänkande
Resultat och effekter kan inte alltid avläsas direkt i kvartalsrapporten efter en genomförd åtgärd. Det måste därför finnas en medvetenhet hos såväl ledning som medarbetare om att förändringsprocesser tar tid. Önskade effekter bör vara tydligt uttalade, mätas löpande och följas upp. Dessutom ska medarbetarna kontinuerligt få ta del av resultaten.

Engagerade och delaktiga medarbetare
På ett väl fungerande företag ser medarbetarna förbättringsarbetet som en naturlig del av det dagliga arbetet. Mål och visioner är tydliga och delas av medarbetarna.

Samverkan på arbetsplatsen
Ledare och medarbetare arbetar tillsammans för att åstadkomma en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Alla strävar efter att nå uppsatta mål och att följa upp gemensamma handlingsplaner.

Lönsamhetstänkande
Väl fungerande företag sätter långsiktig lönsamhet i fokus och får alla att känna sig delaktiga i framgången.

Förebyggande verksamhet
Framgångsrika organisationer kännetecknas av att de agerar innan något drastiskt händer som kan skada företaget. Väl fungerande företag arbetar därför förebyggande i frågor som arbetsmiljö, kundrelationer och allmän opinion.

Vill du veta mer?
Johan Mellnäs, 08-441 62 06
Marie Förborgen, 08-441 93 61
Anders Sköld, 08-441 73 64