GodaKrafter!

Vinnare av årets energipriser hos ’GodaKrafter!’ - Air Liquide & LRF

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 09:42 CEST

Envishet, mod och klokhet är viktiga egenskaper för den som kämpar för att nya, bättre tekniker och strategier ska få utrymme i vårt energisystem. I samband med konferensen GodaKrafter! delade Vätgas Sverige och Svensk Vindkraftförening ut sina årliga priser för att uppmärksamma organisationer eller personer som på ett extra förtjänstfullt sätt drivit verksamheter som främjar de Goda Krafterna i energisystemet. Igår 25 april var det dags på konferensen i Halmstad.

Priserna delades ut av Erik Zimmerman, ordförande Vätgas Sverige, respektive Fredrik Lindahl, ordförande Svensk Vindkraftförening.

Som representant för Air Liquide tog Benjamin Berg, emot priset från Vätgas Sveriges. Air Liquide är ett företag som arbetar mycket proaktivt globalt för att driva på en infrastruktur för vätgas. Resultatet har blivit ett antal vätgastankstationer och andra synliga investeringar runt om i världen, inte minst här i Skandinavien. De senaste åren har Air Liquide också visat sig beslutsamma och seriösa i sina satsningar på en utveckling av den svenska marknaden för vätgas och bränsleceller.

Vinnare av årets vindkraftspris blev Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som uppmärksammas för att ha ökat kunskap och transparens i vindkraftsbranschen och på så sätt skapat förtroende mellan de olika parterna i projektering. Detta är viktigt därför att det i sin tur bidrar till att rättvisa avtal ingås. Motiveringen innefattar också att LRF uppmuntrar sina medlemmar att se affärsmöjligheter både i stor- och småskalig vindkraft. Ulf Jobacker som är företagsutvecklare för förnybar energi hos LRF, tog igår förmiddag emot priset inför de cirka 200 besökare som samlats till första dagen av konferensen 'GodaKrafter!'

För mer information, bilder och intervjuer se presskontakter nedan.

Presskontakter finns på följande länk: www.godakrafter.se/press.html
Se även fullt program på: www.godakrafter.se/program.html

För mer information om vätgas och bränsleceller och hur tekniken passar in i ett hållbart energisystem, besök gärna www.vatgas.se.

För mer information om aktiviteter hos Svensk Vindkraftförening se länk: http://www.svensk-vindkraft.org/


 FAKTA:

GodaKrafter! är ett projekt som en gång om året samlar organisationer med inriktning mot ett långsiktigt hållbart energisamhälle för utbyte av erfarenheter och information tillsammans med politiker, tjänstemän och allmänhet. Projektet ägs av organisationerna som för närvande är

Elbil Sverige. En ideell förening som verkar för fler elbilar och elfordon i Sverige. www.elbilsverige.se

EnergiEffektiviseringsFöretagen EEF. Samlade leverantörer av färdplan för energieffektivisering av verksamheter eller fastigheter.
 www.eff.se

EnergiRådgivarna är en ideell förening som arbetar för ett energieffektivare Sverige. www.energiradgivarna.com

Svenska Kyltekniska Föreningen KTF är en ideell, teknisk personförening som arbetar för kyl- och värmepumpsteknikens utveckling. www.kyltekniska.se

Svensk Solenergi SSE är en branschförening som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. www.svensksolenergi.se

Svensk Vattenkraftförening SVAF arbetar och verkar för att sprida information och lyfta fram den småskaliga vattenkraftens betydelse i energiomställningen. www.svenskvattenkraft.se

Svensk Vindkraftförening SVIF är en ideell och politiskt obunden förening som har till uppgift att främja vindkraftens utveckling. www.svensk-vindkraft.org

Sveriges Centrum för Nollenergihus är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva
och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som
kompletteras med egenproducerad energi. www.nollhus.se

Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation SERO är en ideell allmännyttig förening som vill främja användningen av lokala, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan. www.sero.se

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och
bränsleceller i samhället. www.vatgas.se