Svensk Fjärrvärme

Vinnare av Årets Exjobb 2010

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 11:37 CET

Svensk Fjärrvärme har idag utsett årets bästa examensarbete inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Priset, i form av ett stipendium på 20 000 kr per kategori, delas ut inom områdena ekonomi/samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap.

Vinnare i klassen Ekonomi/samhällskunskap är stockholmaren Joel Forsberg, Stockholms Universitet. Joel Forsberg har undersökt kostnaderna för att administrera handel med utsläppsrätter hos tio små svenska fjärrvärme­producenter. Hans uppsats visar att transaktions­kostnaderna för dessa företag är runt 50 procent.

 

- De höga kostnaderna motverkar systemets syfte att minska utsläppen, eftersom det inte är kostnadseffektivt för dessa företag, säger Joel Forsberg.

 

Juryn anser att rapporten behandlar ett aktuellt område och är ett värdefullt underlag för Svensk Fjärrvärme i arbetet att påverka beslutsfattare att minska byråkratin kring utsläppsrätter för mindre fjärrvärmeföretag. Rapporten har ”bra akademisk nivå, är väldisponerad, pedagogisk, välskriven och lättläst”.

 

Inom området teknik/naturvetenskap delas priset ut till Patrik Myrendal och Jonas Olgemar, från Linköpings universitet, tekniska högskolan. Patrik Myrendal kommer från Tranås men är nu bosatt i Oslo och Jonas Olgemar är uppvuxen i Fellingsbro, numera bosatt i Örebro.

 

Författarna har analyserat och utvärderat ett system för fjärrstyrda fjärrvärmeventiler i kundanläggningar, för att reducera fastigheters energitillförsel under kortare tider. Avsikten var att ta reda på om det leder till energi- och effektbesparing hos kunderna och lastutjämning och sänkta returtemperaturer hos fjärrvärmeleverantören.

 

- Resultatet visar på en energibesparing på 5 procent, vilket inte är särskilt mycket. Vi vet inte heller hur det upplevdes av kunderna eftersom vårt underlag i den delen var för osäkert, säger Patrik Myrendal och Jonas Olgemar.

 

Juryns motivering är att författarna har genomfört ett omfattande arbete, som har stort allmänintresse och ett gott djup. Deras arbete ger också uppdrags­givaren, Tekniska Verken i Linköping, ett gott underlag i det fortsatta arbetet.

Fakta Årets Exjobb 2010

Vinnarna av årets Exjobb 2010 premieras med stipendium på 20 000 kr per område

Joel Forsbergs masteruppsats heter: The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide emissions in Sweden.

Patrik Myrendal och Jonas Olgemar får priset för sin uppsats Fjärrstyrning av fjärrvärmeventiler.

 

Ytterligare upplysningar:

Annika Johannesson, 0734-25 25 64

 

 

 

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.