Usify

Vinnare av innovationstävling

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:24 CEST

Post- och Telestyrelsen (PTS) utser St Anna IT Research Institute och Usify som vinnare i innovationstävlingen ”Arbete och utbildning” med speciellt omnämnande för användarcentrerad metodik.

Usify har sedan länge ett nära samarbete med St Anna IT Research Institute och Linköpings universitet. Nu har vårt gemensamma bidrag ”Easy Reader” valts ut som vinnare i PTS innovationstävling, där St Anna IT Research står som sökande part.

Skumläsning med skärmläsare

Målet med projektet ”Easy Reder” är att det ska leda till en e-tjänst som automatiskt framställer sammanfattningar av textdokument. För personer med skärmläsare betyder det ökad läseffektivitet genom att de får möjlighet ”skumläsa” texter.

PTS har dessutom delat ut ett särskilt omnämnande till Easy Reader-projektet för att det bäst av alla inlämnade bidrag lever upp till konceptet ”Design för alla”.

En tjänst alla har nytta av – med användarcentrerad metodik

Göran Marby, Generaldirektör PTS:

– "Design för alla" är en vision om att produkter, tjänster och miljöer är utformade för att fungera för så många människor som möjligt, oavsett funktionsförmåga. PTS anser att Santa Anna IT Research Institute AB uppfyller dessa krav genom att ta fram en tjänst som alla kan ha nytta av. Dessutom drivs projektet enligt en utvecklingsmetodik som på ett bra sätt lever upp till konceptet ”Design för alla”, säger Göran Marby.

Bjarte Bugge, VD på Usify:

- Vi har de senaste åren arbetat för att hitta  formen för att praktiskt tillämpa den användarcentrerade utvecklingsmetodik som Santa Anna lyft fram på forskarnivå. Att detta är en bra metodik understryks av det omnämnade PTS gör.

Att vi lyckats med att tillämpa den på ett sätt som hjälper våra kunder till mer effektiva IT-lösningar med fokus på nöjda användare är våra kunder kvitto på.

Arbetet med Easy Reader påbörjas direkt och kommer att vara färdigställt 2012-09-30

Om Usify

Usify är användbarhetsspecialister och hjälper företag, statliga verk och myndigheter att kravställa, köpa eller utveckla system med hög användbarhet. Resultatet blir inte bara nöjdare användare – utan också högre effektivitet och bättre lönsamhet.

Kontaktinfo: www.usify.se

Kontakt: Bjarte Bugge, Direkt: 013-341 10 03