DIU – Datorn i utbildningen

Vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2013: Prisade lärare utvecklar sin undervisning i samspel med eleverna och inspirerar kollegor

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2013 12:02 CET

Fyra lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med digitala verktyg. Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby gymnasium, Upplands Väsby, utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att förnya undervisningen och aktivera alla elever kring den egna hälsan.

Katarina Lycken Rüter, Östra Real i Stockholm och Jonas Lindahl, Freinetskolan Hugin i Norrtälje delade på andraplatsen.
– Ett inspirerande gemensamt drag hos årets pristagare är hur de lyssnar på eleverna och lär sig av dem, för att utveckla undervisningen. Alla är också mycket aktiva i att dela med sig och samspela med kollegor, inte minst över nätet, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby gymnasium, Upplands Väsby, mottog 1:a pris för sitt arbete att aktivera alla elever kring den egna hälsan och samtidigt utveckla sina prestationer. Tillsammans med eleverna utvecklar han spel och övningar som förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik.

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra reals gymnasium i Stockholm, mottog delat 2:a pris för att hon hittar sätt att fortsatt utveckla sig och sin undervisning, med nya vägar att föreläsa, ge respons och ge uppgifter. Hon skapar utrymme i klassrummet för ett mer aktivt diskuterande, problemlösande och utforskande arbetssätt, kombinerat med filmade genomgångar tillgängliga på webben.

Jonas Lindahl, lärare i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin, F-9 skola i Norrtälje, mottog delat 2:a pris för att han kontinuerligt utvecklar arbetssätten tillsammans med eleverna från förskolan till högstadiet och med kollegorna. Vare sig det gäller språk, kommunikation eller demokrati arbetar han och eleverna med många engagerande uttrycksformer, muntligt och skriftligt, med film, datorer och andra medier. I det lilla med varje elev, och i det stora, ut mot världen.

 

Juryns särskilda pris till nätvandrare

Vid prisutdelning mottog också Pia Widegren, utvecklingsledare i Motala Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt för sitt mångåriga engagemang kring barn och ungdomars liv på nätet. Pia bidrar med kunskap och engagemang i barnens nätliv och har varit en föregångare i diskussionen kring vuxnas och lärares roll på nätet och dialog enmed barnen och ungdomarna kring detta.

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och Yngve Lindbergs minne.

 

Presskontakt:

Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet

E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Mer information, samt pressbilder och filmer med vinnarna finns på Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

 

Kontakt pristagarna:

Pia Widegren, Motala kommun, pia.widegren@motala.se, 070-62 52 918. Twitter: @PiaFunderar

Daniel Gomejzon, Väsby gymnasium, Upplands Väsby, daniel1.johansson@edu.upplandsvasby.se,  tel: 070-563 46 82
Twitter: @Danielgomejzon

Katarina Lycken Rüter, Östra Real, Stockholm, katarina.lycken@stockholm.se, tel:0736-121245. Twitter: @klycken

Jonas Lindahl, Freinetskolan Hugin, Norrtälje, jonas@freinetskolanhugin.se, tel: 0737-761508. Twitter: @jonaslindahl

 

_____________________________________________________________________

Om Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare
som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever
och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
www.diu.se/guldapple.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
• Stiftelsen DIU, grundare och koordinator
• Lärarförbundet
• Lärarnas Riksförbund
• Sveriges Kommuner och Landsting
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Gleerups Utbildning AB
• Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB
• Netsmart AB

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2011 och 2012.

Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple